Eşler Arası Kıskançlığın Dinimizdeki Yeri

Bizim Aile

  /   532   /   30 Eylül 2015, Çarşamba

Http://www.islamiyasam.com/forum/topic9881.html
 Yazdır
Eşlerin huzurunu bozan sebeplerden birisi de yersiz kıskançlıktır. Günümüz dünyasında iletişimin kolaylaşması, görsel medyanın etkisinin artırması, insanların farklı kültürel yapılardan etkilenmeleri sonucunda, davranışlarında da bozulmalar tutarsızlıklar meydana gelmektedir. Çoğu zaman eşler bir anlık yanlış ve yersiz düşüncelerle birbirlerini kırmakta, uzun sıkıntılar neticesinde kurdukları yuvalarını bir anlık nefs ve şeytana uyma neticesinde yıkılma noktasına getirmektedir.

  Dinimizin eşler arasındaki kıskançlığa bakışı ise şu şekildedir;

Kıskançlıkların öyleleri var ki, Allahü Teala onlara buğzeder, O da, ortada şüpheyi gerektirecek bir şey yokken, kadına fuzuli zahmet vermektir. (Hadisi Şerif - Ebu Davud) Çünkü bu, kötü zandan başka bir şey değildir. Allahü Teala ise bizi bundan men'etmiştir. Hz. Ali (R.A): "Fazla kıskançlık yapma. Zira bu yüzden kadını fenalığa sevkedersin" dedi.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.);
Bazı kıskançlıkları Allahu Teala sever; bazılarını da sevmez. Kendini beğenip kibirlenmek de aynıdır. Bundan da Allahu Teala'nın sevdiği var, sevmediği vardır. Sevdiği kıskançlık, bir şüphe neticesinde olan kıskançlıktır.Sevmediği kıskançlık ise, ortada şüphelenecek bir şey yokken, yapılan kıskançlıktır. Kibirden sevdiği, düşman karşısında kendini beğenmek, ilk sadmedeki sabır ve direnmek kibirdir. Sevmediği kibir ise, başkasına yapılan kibirdir. buyurmuştur. ( Hadisi Şerif - Ebu Davud )

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) mübarek hadis-i şeriflerinde kıskançlık konusunu bu şekilde açıklamış ve bizlere yön göstermiştir.
 
  

Yorumlar