Çocukları okul değil TV yetiştiriyor

Halis Çocuk

  /   398   /   04 Mart 2018, Pazar

 Yazdır
Televizyon başta olmak üzere iletişim araçlarının bir çok olumsuz etkiyi de beraberinde getirdiğine dikkat çeken RTÜK Başkanı Davut Dursun, TV ve iletişim araçlarının bireyleri duyarsızlaştırdığını sosyal ve ahlaki gelişimini olumsuz yönde etkilediğini, masumiyet ve mahremiyet değerlerini sıradanlaştırdığını söyledi

  

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Davut Dursun, yapılan araştırmalara göre çocukların televizyon karşısında geçirdikleri vakitten daha az okulda vakit geçirdiklerini söyledi. Dursun, “Çocuklar 900 saat okulda vakit geçiriyor, 1200 saat ise televizyon karşısında. Bu şu demektir, çocuklar okuldan çok televizyondan etkileniyorlar.” dedi.

TV’NİN ZARARALARI HERKES TARAFINDAN KABUL EDİLİYOR
Başkent Öğretmenevi’nde yapılan Medya Okur Yazarlığı Dersinin Yaygınlaştırılması Panelinin açılışında konuşan RTÜK Başkanı Davut Dursun, televizyon başta olmak üzere iletişim araçlarının, olumlu etkilerine karşın, bir çok olumsuz etkiyi de beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Dursun, “Televizyon, başta şiddet ve pornografi olmak üzere olumsuz davranışlara karşı izleyiciler üzerinde duyarsızlık yarattığı, bireyleri çevresine karşı yabancılaştırdığı, olumsuz davranışlara yönlendirdiği, kişileri pasif ve edilgen hale getirdiği, şiddeti bir tür problem çözme yöntemi olarak sunduğu, çocukların fiziki, sosyal ve ahlaki gelişimini olumsuz yönde etkilediği, aile ilişkilerini sorunlu hale getirdiği, bireyleri tüketime yönlendirdiği ve obeziteye yol açtığı hemen hemen herkes tarafından kabul edilen gerçeklerdir” diye konuştu.

ÇOCUKLAR OKULDAN ÇOK TELEVİZYONDAN ETKİLENİYORLAR
Yapılan araştırmalara göre, çocukların, bir yılda televizyon karşısında geçirdikleri vakitten daha az okulda vakit geçirdiklerini kaydeden Dursun sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuklar, 900 saat okulda vakit geçiriyor, 1200 saat ise televizyon karşısında vakit geçiriyor. Bu, şu demektir; çocuklar, okuldan çok televizyondan etkileniyorlar. İlköğretim çağını tamamlamış bir çocuğun, yaklaşık olarak 100 bin kadar şiddet sahnesi, 8 bin ölüm ya da öldürme sahnesi izlediği varsayılıyor. Bu kadar yüksek oranda şiddet sahnesi izleyen bir çocuğun zihninin nasıl bir zihin olacağını tahmin etmek zor değil.” Türkiye’de çocukların yüzde 60’ının kendisine ait odası olduğunu kaydeden Dursun, “Özellikle kent ortamındaki çocuklarımızın büyük kısmının ayrı odası var, ayrı odada kendine özgü televizyon ve interneti var. Çocukların yüzde 80’inden fazlası televizyonda izleyeceği programı kendi tercih ediyor ve televizyon karşısında kalma süresini kendi belirliyor.” şeklinde konuştu.

  

Yorumlar