Evlilik kurumunu zedeleyen sebepler

Bizim Aile

  /   856   /   13 Temmuz 2020, Pazartesi

 Yazdır

  

Din ve dünyamızın sıhhati için gerekli olan sağlıklı bir evlilik, sağlıklı bir nesil ve sağlıklı bir toplum demektir. Unutulmamalıdır ki sorunlu evlilik beraberinde sorunlu bir toplum ve sorunlu çocukları getirir. Hakeza mutlu ve huzurlu bir evlilik beraberinde mutlu, huzurlu bir toplum ve çocukları getirir. Bu kaideye binaen evlilik kurumu sadece iki insanın hayatını etkileyen küçük bir kurum değildir. Evlilik kurumu toplumsal yapıyı etkileyen en önemli faktörlerdendir.

   Evlilik hayatında evliliği diri tutmanın, mutluluğu ve huzuru yakalayabilmenin yolu öncelikle evliliği zedeleyen unsur ve sebeplerden kaçınmaktan geçer. Evlilik hayatında problemlerin zuhur etmesi, eşler arasında anlaşmazlık ve sorunların çıkması gayet doğaldır. Doğal olmayan problemlere çözüm aramak yerine inceldiği yerden kopsun mantığıyla yangına körükle gitmektir. Bu bağlamda çiftlerin meydana gelebilecek problemlere karşı ateş ve su gibi olması gerekir. Kimin suçlu olduğunu bulmak yerine çözüme yoğunlaşılması, biri ateşken diğerinin su misali ateşi söndürmeye çalışması çok daha sağlıklı ve olumlu neticeler verecektir.

Gelelim evlilik kurumunu zedeleyen sebeplere ve çözüm yollarına. Evliliği zedeleyen ince detaylı birçok sebep var elbette, biz burada çok derine girmeden ana unsurlarıyla bir kaç maddeyi ele alacağız.

Birinci olarak evliliğe en çok zeval getiren problemlerin başında "Güven duygusunun zedelenmesi" gelir.

 Evlilikte sevgi ve saygıdan hemen sonra güven duygusu yerini alır. Hatta bazen evlilikte güven sevgi ve saygıdan da daha önce gelir. Çünkü güven olmayan yerde, ne sevginin olması mümkündür ne de saygının. Güven mutlu ve huzurlu bir evliliğin olmazsa olmazlarındandır ve evliliğin gidişatını belirleyen en önemli unsurdur. Güven duygusundan yoksun evliliklerde; aşırı sahiplenme, kısıtlayıcı ve engelleyici tavırlar, kıskançlık gibi davranış bozuklukları görülmektedir. Bu davranış bozuklukları da haliyle evlilikte problemlerin medyana gelmesine sebebiyet verir.

Bir evliliği bir binayla kıyaslayabilirsiniz. İkisi de ufak yapı taşlarından meydana gelir; fakat önemsiz gözüken her bir taşın aslında hayati önemi vardır. Evliliklerde en ufak bir hata büyük sonuçlar doğurabilir.

Fakat güveni oluşturmak noktasında aynı örneği kullanamayız. Güven inşası daha çok bir merdivene tırmanmak gibidir. Sizi destekleyecek bir yapı bulunmaz. Bir kez kayarsanız kendinizi zeminde bulabilirsiniz.

Evlilik kurumunda hayati önem arz eden güven duygusunu kaybetmeyelim. Unutmayalım “pembe yalan” dediğimiz ufacık yalanlar dahi evlilikte güven duygusunun sarsılmasına ve zamanla aradaki güvenin yok olmasına sebep olur.

Evlilik kurumunu zedeleyen bir diğer unsur ise eşler arası iletişim hatalarıdır.

 İletişim hatalarından kasıt çiftlerin karşılıklı sözlü ya da fiili diyaloglarında bilerek ya da bilmeyerek yaptığı hatalardır. Bu hataların başında "eleştiri" gelir. Evlilik ilişkisinde en çok yapılan hata, eşlerin birbirlerini eleştirmesidir. Tenkit etmeye, eşimizin hatalarını söylemeye bayılıyoruz. Fakat kendi hatalarımız söylendiği zaman hoşumuza gitmiyor ve hemen savunmaya geçiyoruz. Eleştiri insanın kişiliğine yapılan bir saldırı mahiyetindedir. Erkekler evde değer görmek istedikleri için eşleri tarafından eleştirildikleri zaman kızgın ve alıngan olurlar. Kadınlarda eleştirildikleri zaman sevilmediklerini düşünürler. Bu yüzden eleştiri şahsa yönelik değil yapılan davranışa yönelik olmalı.

Eşi eleştirmek yerine takdir etmek gerekir.

Bu hassasiyete binaen eşler birbirlerini eleştiri ve tenkit etme noktasında dikkatli davranmalı, eğer eşini bir konuda uyarması gerekiyor ise kelimelerini cımbızla seçmesi gerekir. Evlilik hayatında eleştiri gibi birçok iletişim hatası mevcuttur. Bunlar da eleştiri ile kıyas edilerek düşünülebilir. Eleştirinin yanı sıra; savunma, duygusal hatalar, iletişimde sesin ve hitabın önemi vb. konularda iletişim hatalarına dâhildir. Uzun olacağından burada onları sıralama gereği duymuyoruz. Fakat üzerinde düşünüldüğü zaman tüm iletişim hataları birbirine benzer mahiyettedir.

Evlilik kurumunu zedeleyen unsurları her ne kadar uzun uzadıya yeteri kadar açıklayamadıysak da bir, iki madde ile öncelik arz eden unsurları açıklamaya gayret ettik.

Evlilik kurumunun temel taşı olan sevgi, saygı ve güven duygularımızı iyi koruyup kaybetmeme dileğiyle...

  

Yorumlar