Alıntı Yazarlar

6 Yazı
Medaim Yanık

Güçlü ve zayıf yanlarımız

Hepimizin güçlü ve zayıf tarafları var. İnsanlar genelde zayıf taraflarına göre muamele görürler. Hatta kişiler de kendi zayıf taraflarına dikkat kesilebilirler. Şu soru anlamlı: Bir kişinin güçlü tarafına mı yoksa zayıf tarafına mı yatırım yapmak daha iyi fikir?

Zayıf taraflarımızı gidermek/güçlendirmek bir düzeyde işe yarıyor. Ama esaslı bir şey ortaya koymak istiyorsak, bunu ancak güçlü taraflarımız üzerinden yapabiliriz. Esas sermayemiz bizde doğal haliyle var olan bir mizaç özelliğimiz, zekâ türümüz veya yeteneğimiz. Bu sebeple de güçlü taraflarımızın farkına varıp onların üzerinden yürümek daha önemli. Doğal bir yeteneğimizin olmadığı bir yerden özel bir başarı sağlamak zor...

Zayıf tarafa değil güçlü tarafa odaklanmak

Pozitif Psikoloji Hareketi bize sadece negatif olana değil, daha çok pozitif olana odaklanmamız gerektiğini söylüyor. Bu hareketin içinde kişilerin iyi oldukları mizaç özelliklerini, zekâ türlerini ve yeteneklerini bulup ön plana çıkarmak yaygın bir uygulama.

Geleneksel inanç eğer bir kişi yeterince çaba gösterirse, o şeyi iyi yapabilir hale geleceğini söylüyor. Bir alanda çaba göstermenin kişide belirli bir gelişme sağlayacağı doğru olarak kabul edilebilir. Gerçekten de bir özelliğin, yeteneğin geliştirilebileceği fikrini değerli bulmaya devam etmek gerekiyor. Ancak doğal yetenek düzeyiniz ne kadar gelişebileceğinizin sınırını belirliyor. Bu sebeple doğal yeteneğimiz olan bir alan üzerine çalışırsak daha iyi bir hale gelmiş oluruz.

Güçlü tarafımızın formülü

Tom Rath’in “Strenghts Finder 2.0” adlı kitabında doğal yetenek ve gelişme çabasını şöyle formüle etmiş: Güçlü tarafımız= Doğal yeteneğimiz x gelişme çabası. Bir alandaki doğal yeteneğimiz 1 en düşük, 5 en yüksek olacak şekilde 1 ile 5 arasında ölçülebilir. Aynı şekilde gelişme çabamız da 1 en düşük 5 en yüksek olacak şekilde 1 ile 5 arasında ölçülebilir. Örneğin bir alanda yeteneğimiz 2 ise, gelişme çabamız 5 ise 10 puanlık bir güçlü taraf açığa çıkabilir. Diğer bir örnekte yeteneğimiz 5 ama çabamız 2 ise de ancak 10 puanlık güçlü bir tarafımız açığa çıkar. Ama doğal yeteneğimizin 5 olduğu bir alanda, 5 düzeyinde gelişme çabası gösterirsek, 25 puanlık bir güçlü tarafımız açığa çıkar. O zaman sonuç açık: Güçlü tarafının farkına var ve o tarafını geliştirmek için çokça çalış!

Kaderin etkisi

Hayatın bir de kader diyeceğimiz bir tarafı var. Yaşadığınız dünyanın hali ve tarihsel dönemi, içinde bulunduğunuz toplumsal durum, kendinizi içinde bulduğunuz sosyal kimlik profiliniz, fiziksel ve ruhsal sağlığınız, başınıza gelen şanslı ve şanssız yaşantılar da ne olduğunuzu ve ne yapabileceğinizi belirliyor. Yani doğal yetenek düzeyiniz, gelişme çabanız ve kaderin etkileşimi toplam sonucu belirliyor.

Tek boyutta değil çok boyutta iyi olmak

Bazı insanlar gerçek bir doğal yeteneğe sahipler. Doğal yeteneklerini geliştirme çabası içinde de oluyorlar. Kader dediğimiz bizlerin dışında olan faktörler de o kişiye uygun bir ortam verebiliyor. Ama bir alanda çok iyi olmak iyi veya hayırlı bir insan olmaya sebep olmayabilir. Toplumda çok sayıda bir alanda teknik olarak çok iyi ama kendine hayırsız topluma bela insanlar var.

Eşler arası sorun yıkıcı kavgaya nasıl dönüşmez?

Eşler arası sorun yıkıcı kavgaya nasıl dönüşmez? Evliliklerin seyrini belirleyen meselelerden biri de eşler arasında sorun veya uzlaşmazlık olduğunda bunun yıkıcı kavgaya dönüşüp dönüşmediğidir. Yıkıcı kavga eşlerin birbirlerine sert ve kırıcı sözler...

  /   956   /   28 Eylül 2019, Cumartesi

Obsesif kişilik özelliklerinin sonuçları

Klinik pratiğimde obsesif kişilik özelliklerinin kişilerin bireysel hayatlarına, çocuk yetiştirmelerine, eş ilişkilerine, iş hayatlarına etkisi üzerine tekrar tekrar gözlemlerim oluyor. Bu kişilik örüntüsünün bir kişiyi olumlu ve olumsuz olarak belir...

  /   977   /   26 Haziran 2019, Çarşamba

Yeni evlilerden evleneceklere tavsiyeler

Evlilik karar süreci araştırmamızın sorularından biri de “Yeni evleneceklere hangi tavsiyelerde bulunmak istersiniz” şeklindeydi. Bu araştırmaya katılan kişiler de evliliklerinin ilk üç yılında olan yeni evlilerdi. Size verdikleri cevapların bir kısm...

  /   989   /   12 Mayıs 2019, Pazar

İnternetin Yol Açtığı Aile İçi Kopuklukla Baş Etme Yolları

İnternet ve sosyal medyanın sağlıksız kullanımının sık ve önemli sonuçlarından biri de aile içi kopukluk. İnternet kullanımına bağlı aile içi kopukluğun iki farklı şekli var. Birincisi “herkes elinde telefon kendi köşesinde takılıyor” şeklinde. İkinc...

  /   1159   /   08 Ocak 2019, Salı

Çocuk yetiştirmede kırmızı kartlık 7 hareket

Çocuk yetiştirmede iki ana strateji var. Birincisi, çocuğun doğal gelişimini bozacak travmatik yaşantılardan korumak. İkincisi, çocuğun potansiyeline ulaşacağı duygusal, sosyal ve eğitim açısından zengin bir ortam oluşturmaya çalışmak. Bugün birinci...

  /   900   /   18 Haziran 2018, Pazartesi

Güçlü ve zayıf yanlarımız

Hepimizin güçlü ve zayıf tarafları var. İnsanlar genelde zayıf taraflarına göre muamele görürler. Hatta kişiler de kendi zayıf taraflarına dikkat kesilebilirler. Şu soru anlamlı: Bir kişinin güçlü tarafına mı yoksa zayıf tarafına mı yatırım yapmak da...

  /   611   /   14 Ocak 2018, Pazar