Alıntı Yazarlar

1 Yazı
Zekeriya Erdim

Başarı öykülerinin önemi

Büyümenin ve gelişmenin, yükselmenin ve ileri gitmenin temel dinamiklerinden biri; rol model olma özelliği taşıyan kişiler ve kurumlar, olaylar ve durumlardır. İşte bu yüzden, her ülkenin ve toplumun hayatında ve hatıratında; nesilden nesile, yazılı ...

  /   369   /   04 Mart 2018, Pazar