Alış verişte de bilinç gerekli

Şifa Bahçesi

  /   365   /   20 Mayıs 2014, Salı

 Yazdır
İhtiyaç fazlası alış verişine dikkat edin

  

Gün içinde yapılan alışverişlerde önemli bir nokta gözden kaçıyor. Birçok kişi alışveriş telaşından dua etmeyi unutabiliyor. Satıcı ve müşterinin karşılıklı ettikleri ‘Allah bereket versin’ duasının hem nimeti ziyadeleştirdiğini hem de sünnete uygun bir alışveriş olacağını söyleyen ilahiyatçılar, Peygamber Efendimiz’in (sas) “Kim sevabını umarak, ailesi için harcamada bulunursa, bu onun için sadakadır.” hadisini hatırlatıyor. Fatih Üniversitesi Temel İslam Bilimleri’nden Yrd. Doç. Dr. Hasan Yenibaş, günlük, haftalık ve aylık alışverişleri, bakmakla sorumlu olunan kişilerin ihtiyacını görme düşüncesiyle ve bunun da Allah’ın bir emri olarak yapılması gerektiğini söylüyor. Yenibaş, sünnet-i seniyye çerçevesinde yapılan para hesabının bile sevap kazandıracağına dikkat çekiyor.

İslamiyet’in bütünüyle bir edep dini olduğunu söyleyen Hasan Yenibaş, alışverişte de bu hakikatin gözetilmesi gerektiğini belirtiyor. Alışverişe besmele ile başlamanın sünnet olduğunu hatırlatan Yenibaş, “Bir işe besmele ile başlamak haram-helal sınırlarına riayet etmeyi hatırlatması ve işlerimizin bereketli olması için önemli bir vesiledir. Yalan sözden kaçınmak ve bir başkasının alışverişini bozmamak da alışveriş âdâbında önemlidir.” diyor. Alınıp-satılan şeylerin helal olmasının da çok önemli olduğunu aktaran ilahiyatçı, şüpheli şeylerden de kaçınmayı öneriyor.

KAZANCIN BEREKETİNİ

ŞÜKÜRSÜZLÜK VE İSRAF ENGELLİYOR

Efendimiz’in alışverişlerinde pazarlık yaptığını kaydeden Hasan Yenibaş, kazancın bereketini şükürsüzlük ve israfın engellediğini dile getiriyor. Peygamberimiz’in tavsiye ettiği Vakıa Sûresi’nin bereket adına da okunabileceğini ifade eden ilahiyatçı, “Kim ki Vakıa Sûresi’ni her gece okursa ona ebediyen sefalet isabet etmez. Kim ki bu sûreyi her sabah okursa ona ebediyen fakirlik yaklaşmaz.” hadisini hatırlatıyor.

Alışveriş merkezlerindeki reklamlar nedeniyle insanların, ihtiyacı olmayan şeyleri bile almak istediğini söyleyen Yenibaş, “Bu mekânlar ne yazık ki, insanın bütünüyle dünyevî yönüne hitap ediyor. Zaruret dışında bu tür mekânlarda vakit geçirmek uygun değil. İnsanlar israfa girmeden, ihtiyaç ölçüsüne bağlı bir alışveriş kültürüne sahip olmalı.” diye konuşuyor.Alışveriş merkezlerinin yaygınlaşmasıyla alışveriş âdâbı da değişti. İhtiyaç ve zaruret gözetilmeden çıkılan pazar ve mağazalarda pazarlık da yapılmıyor. Dua, sünnet ve iktisattan uzak bu alışverişler ise kazancın bereketini yok ediyor.

  

Yorumlar