Medaim Yanık
Medaim Yanık
Güçlü ve zayıf yanlarımız Hepimizin güçlü ve zayıf tarafları var. İnsanlar genelde zayıf taraflarına göre muamele görürler. Hatta kişiler de kendi zayıf taraflarına dikkat kesilebilirler. Şu soru anlamlı: Bir kişinin güçlü tarafına mı yoksa zayıf tarafına mı yatırım yapmak daha iyi fikir? Zayıf taraflarımızı gidermek/güçlendirmek bir düzeyde işe yarıyor. Ama esaslı bir şey ortaya koymak istiyorsak, bunu ancak güçlü taraflarımız üzerinden yapabiliriz. Esas sermayemiz bizde doğal haliyle var olan bir mizaç özelliğimiz, zekâ türümüz veya yeteneğimiz. Bu sebeple de güçlü taraflarımızın farkına varıp onların üzerinden yürümek daha önemli. Doğal bir yeteneğimizin olmadığı bir yerden özel bir başarı sağlamak zor... Zayıf tarafa değil güçlü tarafa odaklanmak Pozitif Psikoloji Hareketi bize sadece negatif olana değil, daha çok pozitif olana odaklanmamız gerektiğini söylüyor. Bu hareketin içinde kişilerin iyi oldukları mizaç özelliklerini, zekâ türlerini ve yeteneklerini bulup ön plana çıkarmak yaygın bir uygulama. Geleneksel inanç eğer bir kişi yeterince çaba gösterirse, o şeyi iyi yapabilir hale geleceğini söylüyor. Bir alanda çaba göstermenin kişide belirli bir gelişme sağlayacağı doğru olarak kabul edilebilir. Gerçekten de bir özelliğin, yeteneğin geliştirilebileceği fikrini değerli bulmaya devam etmek gerekiyor. Ancak doğal yetenek düzeyiniz ne kadar gelişebileceğinizin sınırını belirliyor. Bu sebeple doğal yeteneğimiz olan bir alan üzerine çalışırsak daha iyi bir hale gelmiş oluruz. Güçlü tarafımızın formülü Tom Rath’in “Strenghts Finder 2.0” adlı kitabında doğal yetenek ve gelişme çabasını şöyle formüle etmiş: Güçlü tarafımız= Doğal yeteneğimiz x gelişme çabası. Bir alandaki doğal yeteneğimiz 1 en düşük, 5 en yüksek olacak şekilde 1 ile 5 arasında ölçülebilir. Aynı şekilde gelişme çabamız da 1 en düşük 5 en yüksek olacak şekilde 1 ile 5 arasında ölçülebilir. Örneğin bir alanda yeteneğimiz 2 ise, gelişme çabamız 5 ise 10 puanlık bir güçlü taraf açığa çıkabilir. Diğer bir örnekte yeteneğimiz 5 ama çabamız 2 ise de ancak 10 puanlık güçlü bir tarafımız açığa çıkar. Ama doğal yeteneğimizin 5 olduğu bir alanda, 5 düzeyinde gelişme çabası gösterirsek, 25 puanlık bir güçlü tarafımız açığa çıkar. O zaman sonuç açık: Güçlü tarafının farkına var ve o tarafını geliştirmek için çokça çalış! Kaderin etkisi Hayatın bir de kader diyeceğimiz bir tarafı var. Yaşadığınız dünyanın hali ve tarihsel dönemi, içinde bulunduğunuz toplumsal durum, kendinizi içinde bulduğunuz sosyal kimlik profiliniz, fiziksel ve ruhsal sağlığınız, başınıza gelen şanslı ve şanssız yaşantılar da ne olduğunuzu ve ne yapabileceğinizi belirliyor. Yani doğal yetenek düzeyiniz, gelişme çabanız ve kaderin etkileşimi toplam sonucu belirliyor. Tek boyutta değil çok boyutta iyi olmak Bazı insanlar gerçek bir doğal yeteneğe sahipler. Doğal yeteneklerini geliştirme çabası içinde de oluyorlar. Kader dediğimiz bizlerin dışında olan faktörler de o kişiye uygun bir ortam verebiliyor. Ama bir alanda çok iyi olmak iyi veya hayırlı bir insan olmaya sebep olmayabilir. Toplumda çok sayıda bir alanda teknik olarak çok iyi ama kendine hayırsız topluma bela insanlar var.