Pakize Aygün
Pakize Aygün
Masum gözüken yayınlar Son dönemde medyada ciddi oranda, istismar, tecavüz ve aldatma gibi kelimeler çokça kullanılır oldu. Kullanılan bu kelimeler masum gibi gözükse de toplumu içten içe yaralayan birer hançer aslında. Tabi ki, bu kelimeleri hançer gibi kullanan medya, toplumu adeta içten içe öldürüyor. Masum bir haber veriyor, her hangi bir şehirde her hangi bir ahlaksız, çirkin ve insanlık dışı eylemini gerçekleştiriyor. Medyanın bu haberi verirken kullandığı dil ise suçluyu, cezalandırmaktan çok teşvik etmeye ödüllendirmeye yönelik tonda olurken, mağduru ise suçlu duruma düşüren nitelikte. Olayın mağduru psikolojik tramvalar yaşarken ailesi toplum içine çıkamaz hale getirilirken, medya zahiren yaşanmış bir olayın haberini muhatabalarına iletiyor. Suçlu, zahiren lanetler gibi lanse edilmeye çalışılsa da eylemin meşrulaşmasına katkı sağlayıp suçlunun bir sonraki eylemleri için zemin hazırlıyor. Yada yeni suçluların oluşması için alt yapı oluşturuyor. Yasal boşluklar yada yanlışlıklar da suçlunun ödüllendirilmesi yönünde bir faktör elbette. Bu ayrı bir konu. Medya'nın kullandığı dil ve medyanın konuya yaklaşımı toplumu daha fazla etkisi altına aldığını söylemek gerekir. Medyanın konuyu işleyiş biçimi kullandığı dil, timsah gözyaşları içinde olayları değerlendirmeye benziyor. 24 saat yayın yapan bir televizyon kanalında 23 saat tahrik içerikli yayınlar yapıp ardından istismar, tecavüz ve aldatmaya dair bir haber çıkarıp, suçluyu topluma lanse etme, suçluyu bulma görevi veriliyorsa bunu nasıl izah edeceğiz. Neden ve Niçin'in sorğulanması yerine, nasıllığı işlenmeye çalışılıyor. Yada, suçu çirkin görmekten çok suçlunun bağlı bulunduğu kurum yada içinde olduğu grubu ön plana çıkartan ifadelerle konuyu başka yöne çekmeye çalışmaya ne demeli? Yapılan yayınların tamamına yakınında ahlak dışı davranışları meşrulaştırma hedefi taşıyan kanallar her hangi bir çirkin , ahlak dışı davranış karşısında adeta "ahlak timsali" geçinmeye çalışmaları da günümüz medya organlarının vazgeçilmez taktiklerinden biri durumuna geldi.
Yazarın Makaleleri
Teknoloji kullanma bilinci