Bu Davranışlar Çocukların Yaratıcılıklarını köreltiliyor

Halis Çocuk - Bizim Aile

  /   410   /   15 Aralık 2014, Pazartesi

 Yazdır
''Çocuktur, büyüyünce unutur'', ''Anca yaramazlık yapsın bu çocuk'', ''Çocuk aklından ne çıkar'' gibi sözlerle çocuğunuzu küçümsemeyin! Sandığınızın aksine küçük bedenlerinde büyük bir dünya var.

  

Annelerin, babaların, babaannelerin, dedelerin kısacası tüm büyüklerin çocuk yetiştirme konusunda yaptıkları en büyük yanlış, çocukları ve onların engin dünyasını küçümsemektir. Birçok bilimsel araştımanın da gösterdiği üzere standart bir insanın hayal gücünün ve yaratıcılığının en gelişmiş olduğu yaş aralığı 2-12 yaş aralığıdır.

Yaratıcılıkları köreltiliyor

Daha sonra (çoğu zaman) bireylerdeki bu yaratıcılık ''biraz büyümesi'' adına aileler tarafından köreltilir. Ne zaman bir çocuk yaratıcı bir girişimde bulunsa çoğu büyük tarafından ''Saçmalama'', ''Bu doğru değil'', ''Bu iş böyle yapılmaz'' denilerek engellenir ya da fikirleri küçümsenir.

Ailelerin çocuk yetiştirmede yaptıkları en büyük yanlış, çocuklarını birey olarak görmeyip onların derin dünyalarına kucak açmamaktır. Siz de bir ebeveyn olarak çocuğunuzu tanımak ve onu anlamak istiyorsanız;

Çocukların öğrenme becerileri daha iyi oluyor

Yapılan araştırmalara göre “Bana bak!” tavrını takınan ve sürekli dikkat çekmeye çalışan çocukların öğrenme ve işbirliği yapabilme yetenekleri ileriki yıllarda daha iyi oluyor.

 Ebeveynleri dikkat çekme çabalarına pozitif tepki veren çocuklar, kurmaya çalıştıkları iletişimin tatmin edici olmasını bekliyorlar. Bunun sonucu olarak, ebeveynlerinin kendileriyle sosyalleşme girişimleri ile işbirliği yapma konusuna hevesle yaklaşıyorlar.

Bencil olmaları kendi suçları değil

Araştırmacılar, ödüllendirdikleri ve ödüllerini oyun arkadaşlarıyla paylaşmalarını istedikleri çocukların davranış ve beyin taramalarını incelediler.

 Elde edilen sonuçlar şöyle: Küçük çocuklar paylaşmanın karşı tarafa fayda sağladığının farkındalar; ancak ödülün çoğunu kendilerine saklamayı içeren‘bencil’ kararın cazibesine direnemiyorlar. Neyse ki çocuk büyüdükçe beynin bencilce kararlara yol açan bölgesi de olgunlaşıyor.

Horlayan çocuklar hiperaktif olabiliyor

Horlayan ya da uykusunda nefes tıkanıklığı yaşayan çocukların 7 yaş civarında hiperaktif olma ihtimalleri çok yüksek. Küçük çocukların uyku problemleri, gelişen beyin için zararlı olabiliyor.

Farklı şekilde duyuyorlar

Yapılan araştırmalara göre, yetişkinler, ağızlarından çıkan seslerin söylemek istediklerini yansıtıp yansıtmadığını bilebilmek için kendi seslerini denetlerler. Ancak 2 yaşındaki bir çocuk duyumsal geri bildirimlerini yetişkinler gibi kontrol etmez.

 Konuşma üretimini takip etmek için farklı bir strateji kullanır. Aslında bu açıdan bakıldığında çocukların kendi ağızlarından çıkan kelimeleri farklı şekilde duyduklarını söyleyebiliriz.

Ruh hali rahatsızlıklarına sebep olabilir

Araştırmalara göre, günlük uyku ihtiyaçları karşılanmayan çocuklarda kaygı artıyor, haz ve ilgi seviyeleri düşüyor ve problem çözme becerilerinin işlevi azalıyor.

 Bu çocuklar, heyecanlı ve ilgi çekici deneyimlerden doyurucu bir şekilde yararlanamıyorlar ve hayal kırıklıklarına adapte olabilme becerileri köreliyor.

Akran baskısına boyun eğiyorlar

Yapılan bir deneyin sonuçlarına göre, iki yaşlarındaki bir çocuğun bile bir hareketi kopyalaması için tek bir arkadaşını görmesi yeterli olabiliyor; ancak üç arkadaşında aynı anda gördüğü hareketi kopyalama olasılığı daha yüksek oluyor.

Hafızaları düşündüğünüzden daha güçlü

80'lerden önce, bebeklerin ve küçük çocukların geçmiş hafızaları olmadan yalnızca içinde bulundukları anda yaşadıklarına inanılıyordu.

 Ancak yirmi yıl önce yapılan bir deneyde 3 yaşındaki bir çocuğun 18 ay önce götürüldüğü lunaparkı hatırlayabildiği görüldü. Ve son dönemlerde yapılan bir deneyde de 27 aylıkken ‘sihirli bir oyuncak’ gören bir çocuğun bu deneyimi altı yıl sonra hatırlayabildiği keşfedildi. 

  

Yorumlar