Arkadaş, Arkadaşın aynası

Örnek - Halis Bilgi - Popüler Haber

  /   1951   /   28 Aralık 2014, Pazar

Milligazete
 Yazdır

İnsanlar kendi kusurlarını görmeyebilirler. Hayırlı bir dost dostunun aynası olmalıdır. Çünkü kişi arkadaşının zarar görmesini istemez onu tehlikelere karşı korumak ister. Fakat genellikle insanlarımız dostlar kırılmasın diye birbirlerinin kusurlarını söylemekten kaçınırlar. Bu doğru bir yaklaşım değildir.

Hayırlı bir dost dostunun aynası olmalıdır

  

Dost olarak görmediğimiz kişiler ise genellikle hatalarımıza odaklanırlar. Fakat bu kişilerin hatalarımıza odaklanmaları bizim iyiliğimizi düşündüklerinden değildir. Atalarımız dost başa düşman ayağa bakar derler.

Dostumuz hatalarımızı söylemelidir. Fakat onun niyeti bizi kötülükten alıkoymak olmalıdır. İşte gerçek dost budur.

Bazen de sevgimiz dostlarımızın hatalarını görmemize engel olur. Yani sevgimiz galip elir.

Bir kişi İbrahim Ethem hazretlerine gelerek benim kusurlarımı söyler misin dediğinde İbrahim Ethem Hazretleri “Seni dost edindim, her halin hareketlerin bana güzel görünüyor. Ayıbını başkalarına sor” buyurdu.

İnsanların fiiliyata döktükleri kötülükler bazen öğretici de olabilir. Kişi kötülüğü kötüde görüp hal ve hareketlerine dikkat eder. Hz İsa’ya güzel ahlakı kimden öğrendin dediklerinde “İnsanlara baktım hoşuma gitmeyen huylarından kaçınıp beğendiklerimi ben de yaptım” buyurmuştur.

Lokman Aleyhisselam edebi edepsizden öğrendim buyurmuştur.

Kötülük bazı insanların ibretle bakıp iyiliğe dönmelerine neden olurken çoğu insanda meleke haline gelebilir. Kötülüğe meyilli kimseler, iyiliği reddedip kötü olana teslim olurlar.

 

Kendinizi nasıl koruyabilirsiniz?

Kötü alışkanlığınızın çevrenize ve size verdiği zararları analiz edin

Bu davranıştan nasıl kurtulabilirim sorusunu kendinize sorun

Kötülüğünüzü mazeretler üretmeyin, değişime açık olun

Nefsiniz iyiliğe karşı çıkar ve sizi engellemeye kalkar siz buna boyun eğmeyin

Kötülükten iyiliğe hicret edin ve bunu alışkanlık haline getirin.

Kötülük iyiliklerinizi eritir ortadan kaldırır.

Kötü biri olarak bilinmek, kişinin güvenilirliğini ortadan kaldırır.

Kötülüğü alışkanlık haline getiren kişi sevilmediğini bilir ve toplumdan dışlanır.

Alışkanlıklar bir şeyi tekrarlayarak kolaylıkla yapabilmektir. Siz kötülüğün zıddını tekrar edin ve bunu alışkanlık haline getirin.

Alışkanlıklar Değişebilir

Doğuştan getirdiğiniz mizaç özellikleriniz değişmez ama karakterinizi değiştirebilirsiniz. İnsanda öfke fıtri olarak vardır, tamamen kaldırılamaz fakat eğitilerek zararı ortadan kaldırılabilir.

Kötü huylar insanda vardır, fakat bu huylar terbiye edildiğinde zararı önlenmiş olur. Her insan yaradılıştan Müslümanlığa elverişli olarak dünyaya gelir. Tebliğ bu yeteneklerin ortaya çıkması için bir çağrıdır.

Karakter sonradan edinilmiştir ve değiştirilebilir. Hz Peygamber “Hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz, çoban sürüsünü koruduğu gibi siz de evinizde ve emriniz altındaki kişileri Cehennemden korumalısınız” sözü ile iyiliğin aile içinde öğretilmesi gerektiğini ifade etmektedir.

Kötülük haramlardan beslenir. Kötü alışkanlıkların edinilmesinde çevrenin büyük etkisi vardır. Anne babalar çocuklarını bu tehlikeden korunak zorundadırlar.

Allah’ın emirlerine yapışmak insanı haramlardan korur. Bunların başında namaz gelir. Namaza devam eden kimse kendini korumayı başarabilir.

İyi işler yapmaya kendini zorlayan bir insan güzel huylar elde edebilir. Mesela cimri bir kişi bir sadaka kutusu oluşturup bir miktar hayır yaptığında bu onda alışkanlık haline gelir.

 

  

Yorumlar