Çalışan annelere müjde

Örnek - Halis Bilgi - Bizim Aile

  /   359   /   27 Ocak 2015, Salı

Ajanslar
 Yazdır

Devletin nüfus politikasına göre yapılan düzenlemelerle son şekli verilen Aile paketinden annelere müjde geliyor.

Çalışan anneler için yasal düzenleme

  Devletin anne ve baba olmak isteyen aileleri kapsayan kanun tasarısı meclis gündemine geldi. 

Devletin nüfus politikasına göre yapılan düzenlemelerle son şekli verilen Aile paketinden annelere müjde geliyor.
Aile paketindeki konu başlıklarıise şunladır: 3 çocuğa toplamda 1000 TL yardım yapılması, Doğum yardımının kesinti yapılmadan ödenmesi, Yeni açılacak kreşlere 5 dönemlik gelir vergisi istisnası tanınması...
Annelere müjde, TBMM'ye sunulan Aile paketinde neler var? haberinin ayrıntıları
Tasarıda yer alan düzenlemeye göre Türk vatandaşlarına, doğan birinci çocuğu için 300 lira, ikinci çocuğu için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 lira doğum yardımı yapılacak. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılacak.
Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilecek. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınacak. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak.
Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen işçilerden, kapsamında bulundukları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması nedeniyle işçiye bir ödeme yapılması kararlaştırılmış olanlara, kararlaştırılan tutarın bu madde uyarınca yapılacak ödeme tutarından daha az olması halinde sadece aradaki fark ödenecek. Kararlaştırılan tutarın bu maddeye göre yapılacak ödeme tutarından daha fazla olması halinde ise bu maddeye göre ödeme yapılmayacak.
Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personele, doğum yardımı ödeneği veya başka bir ad altında aynı amaçla ilgili mevzuatta öngörülen ödemeler yapılmayacak.
Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun "çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan haklar" başlıklı maddesi kapsamına girenler bu madde hükümlerinden aynen yararlandırılacak.
DOĞUM YARDIMI, HİÇBİR VERGİ VE KESİNTİYE TABİ TUTULMAKSIZIN ÖDENECEK VE HACZEDİLEMEYECEK
Doğum yardımından  yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmaları nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi halinde, bu ödemelerin, bir ay içinde ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ilgili maddesindeki gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte iade edilmesi, haksız yararlanana ödeme yapan kurum tarafından bir yazı ile bildirilecek.
Bu süre içerisinde ödeme yapılmaması halinde bu alacakların ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine takip ve tahsil edilecek.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı izniyle açılan kreş ve gündüz bakımevlerinin 5 dönemlik gelir vergisi istisnası, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk kez faaliyete geçecek kurumlar için uygulanacak.
  

Yorumlar