Çocuk deyip geçmeyin

Örnek - Halis Çocuk

  /   474   /   29 Ocak 2015, Perşembe

Milligazete
 Yazdır

Çocuk bu dönem yeni kurallar geliştirir gruplandırmalar yapabilir.

Çocukların algı ve zihni çok güçlü

  

Çocuk sınıflandırma, sıralama, değişmezlik sayı ve mekân kavramlarını zihninde oturtmuştur. Çocuk somut işlemler döneminde nesne ve olgular arasındaki bağlantıyı kavramaya başlamıştır. Egosantrik özelliklerinden pek kurtulmuş sayılmasa da, dışa dönük bir yanı da vardır. Çocuk çeşitlilik ilkesini yavaş yavaş anlamaya başlamıştır. İki farklı biçimdeki kutuya bir şey doldurup sonra değiştirdiğinizde bu iki kutunun hacminin aynı olduğunu ifade edebilmektedir.  Bu dönem çocuk kendini bir arkadaş grubuna sınıfa ve oyuna dahil eder ve burada kendini tanımaya çalışır.  Bu durum çocuğun grup içinde tüm faaliyetlere katılmasını sağlar

 

Çocukta Görülen Değişimler

Çocuk olaylardan kolay etkilenir: Son çocukluk döneminde çocuk hemen etkilenir. Çünkü kendi taleplerinin diğer çocukların talepleri ile aynı doğrultuda olduğuna inanmaktadırlar. Bu durum çocuğun gruba uyumunu kolaylaştırır. Karşıt görüşte olma:  Çocuk düşünceleriyle hal ve tavırlarıyla diğer çocuklara karşıt görüşte olur. Çocuk akranları ile uyum içinde olurken kendinden daha büyük olanlara karşı koyar. Bu süreç çocukluğun sonuna kadar devam eder. Rekabet: Bu dönem çocukta üç türlü rekabet ortaya çıkar:

1- Çocuğun grup üyeleri ile ilişkilerinde görülen rekabet 2- Kendi grubuyla karşı grup arasında gelişen rekabet 3- Grubun diğer sosyal gruplarla arasındaki çatışmalar

 

10 Yaş Dönemi

On yaş çocuğun aileden ve çevreden edindiği bilgiyi özümsediği ve dengelediği bir süreçtir. Çocuğun kendine özgü özellikleri belirgin hale gelmiştir. Çocuğun boy ve kiloları yavaş yavaş değişmeye başlamıştır. Günlük gereksinimlerini karşılayabilmekte ve evin kurallarını benimsemektedir. Çocuk ne zaman yatıp ne zaman kalkacağını, ödevlerini ne zaman yapacağını bilmektedir. Bunun yanında toplumun kurallarına da adapta olmuştur.

Çocuğa sosyal gelişim

Çocukluk dönemi bitmek üzeredir, çocuk artık ergen olmaya adaydır.

Çocuk aile ve çevre ile uyum içindedir. Anne babanın koyduğu kurallara uyum sağlar. O tokontrol duygusu henüz gelişmiş değildir, ani kararlar verir. Duyguları yoğundur, olaylara hemen tepki gösterir ve hemen ağlar. Kendinden küçüklerin tavırlarını komik bulur, eleştirir.  Kendini büyümüş kabul eder. Özdeşim modeli olarak seçtiği bir kahraman edinir ve bu kahramanı taklit eder.

Ahlaki kurallara uyum sağlar, aksi takdirde sevilmeyeceğini

düşünür. Ani tepkiler gösterir, anne babanın ilgisine daha fazla ihtiyaç duyar.  Okulu fazlasıyla önemser Çocuk evden çok dışarıda arkadaşları ile birlikte vakit geçirmek ister. Sosyal faaliyetlere ilgi artar. Çocuk arkadaşları arasında yer edinmeye çalışır. Sevilmek ve başarılı olmak ister. Kendinden başarılı olanlarla rekabet eder.

 

  

Yorumlar