Aile için diyalog ve sorumluluklar

Bizim Aile

  /   602   /   24 Mayıs 2014, Cumartesi

 Yazdır
Aile bireylernin aile içindeki sorumluluklarının geliştirilmesi küçük yaşta geliştiriliyor

  

Çocuğun fıtri olarak sahip olduğu iyi özellikleri vardır. Fakat buna karşın sonradan kazandığı arızi karakter özellikleri de vardır. Fıtratın iyiliğe meyilli olduğu doğrudur fakat yanlış eğitim soncunda çocuk kötülüğe de meyilli hale gelebilir.

Eğer anne baba çocuğu yanlışa yönlendirmişlerse, ondan doğru davranmasını bekleyemeyiz. Çünkü anne baba çocuğun birinci derecede değer verdiği kişilerdir.

Ebeveynler öncelikle çocuğun karakterini işlemeleri gerektiğini bilmeli ve amaçlarına ulaşabilmek için gayret etmelidirler. Yani çocuğun yol haritasını doğru çizmelidirler. Bunun için anne babaların sahip olmaları gereken bazı özellikler vardır:

1- Sağlam bir inanç

2- Bilgi ve birikim

3- İnsan psikolojisi konusunda bilgi sahibi olmak

4- Çocuğun gelişim özelliklerini bilmek

5- Çocuğun eğitimini sürdürürken izlenecek uygun bir metot seçmek

Günümüzde psikoloji, çocuğun gelişim süreci içerisinde davranış süreçlerini zihinsel aktivitelerini ve çevre ile olan ilişkilerini yorumlamaktadır. Fakat bu çalışmalar daha çok Batı kaynaklı olduğundan bizim insanımıza uygun gelmiyor. Çünkü onlar insanı yalnızca organik bir varlık olarak görmekte, dine ve ruha bilim dışı bırakarak insan eğitimin salt deneylere indirgemektedirler.

Psikolojinin insanı konu edinebilmesi için öncelikle Yaratıcıyı tanıması gerekir ki, insanı bir bütün olarak ele alabilsin. Anne baba eğitim konusunda okuduğu kitapları, dinlediği programları kendi inanç ve kültürüne göre düşünmeli ve süzgeçten geçirmelidir.

Çocuğun davranışları hakkında bilgi sahibi olmalı ve ona iyi kötü doğru yanlış güzel çirkin anlayışını kazandırmalıdırlar. Çocuğun öncelikle yaratıcısını sevmesi, tanıması sağlanmalıdır.

Aile İçi Çatışma

Eşinizle ya da çocuklarınızla anlaşamadığınız konular olabilir. Ancak böyle durumlarda sorunu çocuğun bulunmadığı bir ortamda çözmeniz ve kavgalarınızla onun ruhunu örselememeniz daha uygun olur. Sizler çocuğunuzun aynasısınız. Onun zihninde iyi fotoğraflar çizmelisiniz.

Bazen beklenmedik zamanlarda ortam gergin hale gelir ve istemeden tartışırsınız. Kimi zaman bu, evin dağınıklığı, çocukların dersleri, geliş gidiş saatleri gibi küçük meseleler de olabilir. Böyle durumlarda Hz Peygamberin ahlakını düşünmeli ve onu örnek almalısınız. Peygamber ahlakı ancak aile içinde kazanılır ve burada pekişir.

Ailede huzur bozulmuşsa bundan en fazla çocuklar zarar görürler. Huzursuzluk devam ettiğinde ise patolojik sorunlar ortaya çıkabilir.

Neler yapılabilir?

Anlaşamadığınız meselelerin neler olduğunu tespit edin ve listesini çıkarın

Sorunu çözebilmek için a ve b planı hazırlayın

Çözüm için eşinizle konuşun

Yargılayan taraf değil destekleyen taraf olun

Söz Taştan Tesirlidir

Öfke anında dilinizi doğru kullanın ve eşinizi rencide edecek sözlerden uzak durun. Ağzınızdan çıkan her sözü tartın ve öyle söyleyin.

Eşinizin kusurlarını teşhir etmeyin, affedici olun

Çocuklarınıza açıklama yapın, onların zihninde soru işaretleri ve yersiz korkuların oluşmaması için gayret edin

Tartışmanın ailenize ne gibi zararlar getirdiğini düşünün ve uzlaşmacı bir tavır belirleyin.

Eşinizle birlikte vakit geçirin, çatıştığınız noktalardan nasıl davranmanız gerektiğini belirleyin

Aile fertlerinin kendine münhasır özellikleri olabilir, farklılıklara saygı gösterin.

  

Yorumlar