Medya toplumu bilgilendirmiyor hasta ediyor

Şifa Bahçesi - Halis Bilgi

  /   225   /   08 Nisan 2015, Çarşamba

Zaman
 Yazdır

Medyada yer aldığı şekilde şizofreni hastalarının evden dışarı çıkmamalarının en önemli nedeni damgalamadır. Bu haberlerin medyada veriliş şekli de ayrıca damgalamayı artırmaktadır.”

Bazı olayların medyadaki yansıması,tedaviyi olumsuz etkiliyor

  Psikolojik hastalığı bulunan bir kişi cinayet işlediğinde medya, bu hastalıktan mustarip herkesi potansiyel katil gibi lanse ediyor. Bu durumun hastada kaygıya ve tedaviyi reddetmeye yol açtığını söyleyen Türk Tabipleri Birliği şizofreni hastalarının öldürme riskinin 14,3 milyonda bir olduğunu belirtiyor.
Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncunun babasının boğazına defalarca bıçak saplayıp öldürmesiMedyaya yansımış, kendisinin bipolar bozukluğu nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü aktarılmıştı. Bunun üzerine Türk Tabipleri Birliği ile Türkiye Psikiyatri Derneği medyada sıklıkla psikiyatri hastalarının damgalanmasına yol açan özellikle son dönemde şizofreni ve bipolar bozukluk hastası olduğu belirtilen kişiler ile ilgili haberlerin yer alması üzerine ortak yazılı açıklama yaptı. Psikiyatri hastalarının damgalanmasının, hastaları tedaviden ve toplumdan uzaklaştırdığına işaret edilen açıklamada, “Medyada yer aldığı şekilde şizofreni hastalarının evden dışarı çıkmamalarının en önemli nedeni damgalamadır. Bu haberlerin medyada veriliş şekli de ayrıca damgalamayı artırmaktadır.” deniliyor.  Ayrıca, “Şizofreni hastalarının damgalanması, toplum dışına itilmelerine, hastalıklarından utanmalarına, hastalığının herkes tarafından öğrenileceğine dair kaygı duymalarına yol açmaktadır. Toplumun şizofreni hastalığından ve hastalarından korkması, daha fazla hastanın evine kapanmasına, hastalığını utanç verici olarak algılayıp reddetmesine, dolayısıyla tedavi imkanlarından uzaklaşmasına neden olmaktadır. Bir insanın toplum tarafından reddi ve ayrımcılığa uğraması bir insan hakları ihlalidir. Şizofreni ve bipolar bozukluk hastalarının suç ve şiddet olaylarına karışma oranı herhangi bir psikiyatrik tanısı olmayan kişilerden çok daha azdır. Bir şizofreni hastası tarafından öldürülme riski 14,3 milyonda birdir. Buna karşın bir şizofreni hastasının başkalarından zarar görme riski diğer bireylerden 2-14 kat daha fazladır.” bilgisi verildi.  

Yorumlar