Eğitim sabır ve zaman ister

Örnek - Halis Çocuk

  /   465   /   14 Nisan 2015, Salı

Milligazete
 Yazdır

Anne- babalar çocuklarının eğitiminde hemen yol almak ve çocuğun on yılda başarabileceği şeyi bir yıla sığdırmasını bekliyorlar

Çabukcak sonuç almak değil, sabırla ve zamanla sonuç almak önemli

  

Anne- babalar çocuklarının eğitiminde hemen yol almak ve çocuğun on yılda başarabileceği şeyi bir yıla sığdırmasını bekliyorlar

Ya da çocuğun hatalarını bir kez anlatmakla sorunu çözebileceklerini düşünüyorlar. Fakat eğitim bir sürece tabidir. Dolayısıyla anne-baba çocuğun yeteneklerini ve gelişim sürecini dikkate alarak aşama aşama eğitmelidirler. Bu erişkinler için de böyledir.

Kur’an Mekke’de nazil olmaya başladığında, insanların hayat tarzları köklü bir şekilde değişmeye ve hatta dönüşmeye başladı. Bu dönüşüm süresince ayetler, toplumun hayatına insanların gönlüne işlenerek yavaş yavaş inmiştir. Çünkü Kur’an’ın yirmi üç yıl gibi bir sürede inmiş olması tesadüfî bir durum değildir. Bu süreçte, insanlar, gelen her ayeti okuyor, hayata geçiriyor ve onu yakınlarına da öğreterek İslam’ın yayılmasına vesile oluyorlardı. İnsanın doğal yapısını tanıyan Allah, sadece ona evrende insanca yaşamanın formüllerini bildiren vahyi göndermekle kalmayıp, Resulûllahın önderliğinde, bunu hayata geçirme sürecini ve metodunu da öğretiyor. Bu anlamda, İslam, toplumun hayatına tedrici olarak aşama aşama gelmiş ve orada hayat bulmuştur.

Mesela, namaz, önce sabah ve akşam olmak üzere iki vakit başlayıp daha sonra, beş vakit olmak üzere gelmiştir. İçki ve şarap ise, ilk etapta yasaklanmamış, fakat zararları anlatılmıştır. Daha sonra da, insanlar, sarhoş iken namaz kılmaktan men edilmiş ve sonunda da, kesin olarak yasak getirilmiştir. Burada insanın yapısına uygun olarak devam eden bir uygulamayı görüyoruz.

Yani, eğitim tedrici olarak aşama aşama hayata geçiriliyor.

Çocuğunuzun hatayı fark etmesini sağlayın

İslam, insanın sosyo-psikolojik özelliklerini dikkate alarak, onun yapısına uygun eğitim ve metotlarını da ortaya koymuş, bu metotla da asırlar boyunca insanların hayatlarını düzeltmiş,  iyileştirmiştir.

Anne-baba çocukların hatalarını bir kez söylemekle sorunu çözebileceklerine inanıyorlar. Bu doğru değildir. Zira öncelikle çocuğun hatayı fark etmesi sağlanmalı, sonra da aşama aşama hatadan vazgeçmesi için desteklenmelidir. Aksi takdirde başarılı bir sonuca ulaşma imkânı olmaz.

  

Yorumlar