Teknoloji masum değil

Şifa Bahçesi - Halis Bilgi

  /   346   /   29 Nisan 2015, Çarşamba

Zaman
 Yazdır

Kadınlar ve çocuklar teknolojik şiddetin baş mağduru ve normal şiddete göre bunun daha az farkında. Özellikle interneti yeni kullanmaya başlayan genç kadınların istismara daha açık hale gelebildiği belirtiliyor.

Kadın ve çocuklara şiddette teknoloji önemli unsur

  

Türkiye Büyük Millet Meclisi kadınlara yönelik şiddet sebeplerini araştırırken, yeni bir veri ortaya koydu. Meclis raporuna göre, kadınlar ve çocuklar teknolojik şiddetin baş mağduru ve normal şiddete göre bunun daha az farkında. Özellikle interneti yeni kullanmaya başlayan genç kadınların istismara daha açık hale gelebildiği belirtiliyor.

Meclis Kadına Karşı Şiddetin Sebeplerini Araştırma Komisyonu, kadın ve ÇocuklarınTeknolojik şiddete daha çok maruz kaldığını açıkladı. Komisyon tarafından hazırlanan taslak raporda yer alan ‘teknolojik şiddet (dijital şiddet)’ başlığı altında teknolojik şiddetin son yıllarda arttığı belirtildi.

Rapora göre son 10 yılda teknolojinin de gelişmesiyle birlikte siber taciz (cyber harresment), siber sarkıntılık (cyber stalking), siber pornografi (cyber pornography) ve siber hakaret (cyber defamation) gibi yeni kavramlar ortaya çıktı. Raporda teknolojik şiddet, “Bu olgu, genellikle bilerek ve isteyerek teknolojik araçların hedeflenen kişiye yönelik cinselliği de kapsayacak şekilde zarar verici bir biçimde kullanılması olarak tanımlanmıştır. Hem cinsel hem de psikolojik şiddet kapsamında değerlendirilebilecek bu davranışlara genellikle çocuklar ve Kadınlarmaruz kalmaktadır.” diye tanımlanıyor. Bu şiddeti uygulayan kişilerin görünmezliklerinden dolayı ayrı bir keyif aldıkları ve şiddetin mağdur üzerindeki etkisinin daha az farkında oldukları belirtiliyor.

Teknolojik şiddet mağdurlarının genellikle kadınlar ve çocuklar olduğuna vurgu yapılan raporda, “Özellikle interneti yeni kullanmaya başlayan genç kadınlar, sıklıkla internetin kötü yanlarının farkında olmamakta, bu anlamda internet üzerinden istismara daha açık hale gelebilmektedirler.” deniliyor. Diğer şiddet türlerinde olduğu gibi teknolojik şiddetin de mağdurlar üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu ancak yapılan araştırmalarda mağdurların bu şiddetin yıkıcı etkilerini daha fazla hissettikleri, çünkü internet gibi çok daha büyük bir alandaki kitle karşısında çaresiz kaldıkları aktarılıyor.

HER 10 KADINDAN 3’Ü ISRARLA TAKİP EDİLİYOR

Raporda konu ile ilgili az sayıda araştırmanın gerçekleştirildiği belirtiliyor. Ayrıca Türkiye ile ilgili verilere de yer verilmiyor. Raporda Amerika’da yapılan bir araştırmadan örnek veriliyor. Bu araştırmaya göre Amerika’da 18 yaş üzeri 3,4 milyon kişinin e-posta ya da mesaj programları aracılığıyla internet ortamında teknolojik şiddete maruz kaldıkları belirtiliyor.

Raporda ‘ısrarlı takip’le ilgili veriler de yer alıyor. Türkiye genelinde her 10 kadından yaklaşık 3’ünün en az bir kez ısrarlı takibe maruz kaldığı kaydediliyor. Raporda en yaygın ısrarlı takip biçimleri ise şöyle sıralanıyor: “Sürekli telefonla arama (yüzde 19), kısa mesaj, mektup veya e-posta gönderme (yüzde 8), sosyal medya aracılığıyla takip etme (yüzde 6), kadının çalıştığı ya da yaşadığı yere gelerek rahatsız etme (yüzde 6).”

  

Yorumlar