Ne olacak bir tokattan demeyin

Dünya Ailesi

  /   410   /   27 Mayıs 2015, Çarşamba

 Yazdır
Evliliklerde eşlerin aman eşim değil mi bir tokattan ne olur demesi aslında ileride yaşanabilecek şiddet olaylarının ipuçlarını oluşturuyor.

  

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün düzenlediği "1. Disiplinlerarası Dünden Bugüne Kadın ve Beslenme Sempozyumu"na konuşmacı olarak katılan Türkiye Psikiyatri Derneği Kadın Ruh Sağlığı Bilimsel Çalışma Birimi Üyesi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Peykan Gökalp, katılımcılara "Kadının Ruhsal Dönüm Noktaları" konulu konferans verdi.

Dünyanın her yerinde kadına yönelik şiddetin söz konusu olduğunu belirten Gökalp "Kimi ülkelerde bu konuda sosyal politikalar, hukuk çok daha toleranssız; ama bazı ülkelerde bu tolerans yok. Büyükşehir banliyösünde yapılan bir araştırmada, kadınlarda ev içi eş şiddetine maruz kalanların oranı yüzde 40.4’tür. Kadına yönelik maalesef tanıdıkları tarafından yapılıyor. Ailedeki birinci, ikinci dereceden veya tanış olan kişiler tarafından uygulanıyor. Çocuklara bedensel şiddet uygulanma oranı yüzde 76.7’dir. Çocuğa ağır bedensel iş yaptırma da bedensel şiddete giriyor" diye konuştu.

'Ne olacak bir tokattan' diyorlar

Kadının şiddet görmesindeki risk etmenlerini sıralayan Gökalp "Evlilik uzadıkça yani cicim yılları bittikçe şiddet artıyor.  Sorun çözme becerilerini şiddete başvurmadan sorunlarımızı çözebilme kapasitemizi maalesef geliştiremiyoruz. Bu sorun çocukluktan, anaokulundan başlıyor. Bir de kadınlarımız eşinden gördüğü şiddeti onaylıyor; çünkü kendi ana babasında da bunu görmüş. Çok normaldir diyor. ‘Ne olacak bir tokattan bir şey çıkmaz’ diyor. Bir tokat her şeyin habercisi olabilir" şeklinde konuştu.

  

Yorumlar