Sebze ve meyveleri bıçakla kesmeyin

Halis Sağlık

  /   487   /   22 Haziran 2015, Pazartesi

 Yazdır
Hazırlama aşamasında vitamin ve mineral kayıplarını önlemek için sebze ve meyveler kesilirken bıçak kullanılmamalı.

  

Bir gıdadaki vitaminlerin azalması veya yok olmasının nedenlerinden biri de yiyeceğin hava ile olan temasıdır. Havadaki oksijen ile temas eden vitamin molekülleri bir çeşit oksidasyona uğrayarak etkisiz hale gelirler.

Vitamin kaybına neden oluyor

Bir yiyeceğin bıçakla kesilmesi, kabuğunun soyulması, doğranarak parçalara ayrılması, hava ile temas eden daha çok yüzeyin oluşmasına neden olur. Bunun sonucunda da vitamin kaybı artar. Ayrıca, bu arada geçen zaman da çok önemlidir. Soyularak parçalara ayrılan bir yiyecek, yenilmeden önce ne kadar uzun süre açıkta bırakılsa, hava ile olan temas süresi de o kadar uzar. Yani, yine vitamin kaybı çok olur.

  

Yorumlar