Eşler Arası İletişimi Bozan Yaklaşımlar

Şifa Bahçesi - Dünya Ailesi

  /   1165   /   26 Haziran 2015, Cuma

 Yazdır
Bazı davranış ve yaklaşımlar zamanla evlilikleri yıpratıp sona doğru sürükleyebiliyor. Aile Danışmanı Efkan Yeşildağ bu davranışlar hakkında bilgiler verdi.

  

Yargılayıcı ve suçlayıcı yaklaşım:Evliliklerde iletişimi olumsuz etkileyen yaklaşım kalıplarının başında, eşlerden birinin ya da her ikisinin, diğerine karşı “Yalnız kendini düşünüyorsun!”, “Beni hiç dinlemiyorsun!”, “Çok bencilsin!” şeklinde suçlayıcı ve yargılayıcı bir tutum sergilemesi yatmaktadır.

Sürekli eleştirilen ve yargılanan kişi, suçluluk psikolojisiyle ya geri çekilmekte ya da “Asıl bencil olan sensin!”, “Beni dinliyormuş gibi yapıyorsun ama anlamıyorsun!” gibi yaklaşımlarla karşı saldırıya geçmektedir. Geliştirdiği savunma refleksiyle aslında benlik saygısını korumaya çalışmaktadır.

Otoriter ve tehditkâr yaklaşım: Eşini dinlemeyen, onun duygu ve düşüncelerini önemsemeyenler kişiler ise “Senin yerin çocuklarının yanı!”, “Anneni getirmeyeceksin!”, “Ben ne söylüyorsam onu yapacaksın!”, “Dediklerimi yapmazsan işte kapı!” gibi tehdit içerikli mesajlar vermekte ve otoriter bir tutum sergilemektedirler.

Sürekli tehdit içerikli mesajlar alan bireyler, kendilerini aciz ve çaresiz hissederek karşısındakine ya boyun eğmekte ya da “Ben niye gidiyormuşum? Gitmesi gereken biri varsa o da sensin!”, “Benim annem gelmiyorsa senin annen de gelmeyecek!” şeklinde rest çekerek bir savunma mekanizması geliştirmektedir.

Emredici davranış ilişkide tehlikeli: Yargılayıcı ve otoriter kişilik yapısına sahip kişiler, genellikle karşısındakini bilgisiz, cahil, akılsız, aciz ve olgunlaşmamış olarak görmektedirler. Sürekli sorgulayıcı, suçlayıcı, eleştirel, emredici, hükmedici, tehdit edici mesajlarla iletişim kurmak eşler arası ilişkiyi olumsuz etkilemektedir.

Kimsenin kendisini istemediğine inanan özgüveni düşük kişiler, eşine hükmederek biraz olsun kendilerine duydukları saygı ve güveni korumaya çalışmaktadırlar.

  

Yorumlar