Baş ağrısına karşı doğal tedavi yöntemleri

Halis Sağlık

  /   440   /   26 Haziran 2015, Cuma

 Yazdır
Ağrı kesici kullanımını tercih etmeyenler için baş ağrısı tedavisinde doğal yöntemler: Manuel terapi ve refleks terapi.

  

Baş ağrısı tedavisinde ilaçlar büyük yer kaplıyor. Migren gibi yıllar süren kronik bir rahatsızlıkta uzun süreli ilaç kullanımı vücutta özellikle karaciğerde ciddi yan etkilere neden oluyor. Uzmanlar, bu yüzden baş ağrısı tedavisinde alternatif, özellikle de doğal yolların tercih edilmesi gerektiğini söylüyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, baş ağrısı için manuel terapi ve refleks terapiyi öneriyor.

Tedavi biçimi seçilirken baş ağrısının tipi ve altta yatan nedenin göz önünde bulundurulmasını isteyen Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, manuel terapi ve refleks terapinin baş ağrısı problemlerinde kullanımıyla ilgili bilgi verdi.

Baş ağrısı çeşitleri ve nedenleri

Baş ağrılarının tedavisinde ağrının çeşidini ve tipini anlamak önemlidir. Karakteri belirlenen ağrının tedavisi daha kolay olur. Klinik olarak 5 adet baş ağrısı cinsi sınıflandırılmıştır.

Bunlar;

- Gerilim tipi baş ağrısı

- Migren baş ağrısı

- Sinüs baş ağrısı

- Küme tipi baş ağrısı

- Kronik günlük baş ağrısıdır.

Gerilim tipi baş ağrısı yetişkinlerde en sık görülen baş ağrısıdır. Toplam baş ağrıların %78’ini oluşturuyor. Bant şeklindedir. Ağrıyı çekenler tarafından gerginlik, sıkışma hissi olarak tanımlanır. Başın her iki yanında veya tek taraflı olabilir. Başlangıç yeri genellikle ense köküdür ve başın arkasından öne doğru ilerler. Gerilim tipi baş ağrısının en tipik nedeni boyun, omuz, çene ve kürek kemiği çevresindeki gerginliklerdir. Ağrı stres, sinirlenme veya yorgunlukla artar.

Migren tipi baş ağrısı genellikle tek taraflıdır. Ağrı ataklar halinde gelir. Bazen saatler bazen de haftalarca sürebilir. Migren tanısı konan kişilerin %94’ünde ataklar görülür. Ağrının tipi yoğun, zonklama şeklindedir. Bazı insanlarda gözde ışık parlamaları, ışığa hassasiyet de görülebilir. Dünya Sağlık Örgütü migreni yaşam boyu engel (özür) teşkil eden hastalık grubuna dâhil etmiştir ve 19. sıradadır.

Gerilim tipi baş ağrısına manuel migrene refleks terapi

Gerilim tipi baş ağrısında ağrının kaynağı baş ve boyun bölgesindeki gerginlikler, yaralanmalardır. Bu bölgelerden gelen sinyaller ağrıya neden olmaktadır. Manuel terapi uygulamalarıyla boyundaki yaralanma bölgesine iyileşmeyi hızlandıran uyarılar verilmektedir. Doku gerginlikleri azaltılmakta ve eklem hareketindeki kısıtlanmalar mobilizasyonlarla giderilmektedir. Ağrıya neden olan doku sinyalleri ortadan kalktığında baş ağrısı da ortadan kalkar.

Migren tipi baş ağrısının nedeni ise stres, anksiyete veya hormonaldir. İspanya’da geliştirilen refleks terapi yöntemi ise migren tedavisi için idealdir. Tedavi programı içinde bulunan hormonal ve sinir sistemine ait noktalar uyarılır. Doğru uyarı ise sistemin çalışmasını dengeler. Migrene sebep olan sistem bozukluğu dengeye ulaşınca ağrı otomatik olarak ortadan kalkar.

Rakamlarla baş ağrısı

- Dünya nüfusunun %90’ı hayatlarının bir döneminde baş ağrısından şikayetçi.

- Ataklar halinde gelen baş ağrıların oranı %75.

- İnsanların %50’si ciddi derecede baş ağrısı çekiyor.

- İnsanların %12’sinde migren tanısı var ve %4’ü günlük yaşamda rutin olarak baş ağrısı çekiyor. Bunlar sadece kayıtlara geçen rakamlardır.

  

Yorumlar