Fitre ve Zekatın Önemi

Halis Bilgi - Dünya Ailesi

  /   690   /   03 Temmuz 2015, Cuma

 Yazdır

  

Zekat Nedir?

Zekat; Zengin olan müslümanların ellerindeki fazla mallarının ihtiyaç sahibi olan kişilere vermesidir. Kelime anlamı artmak, çoğalmak gibi manalara geliyor. Günümüzde en asgari olan zekat malının kırkta biri kadardır. Ancak sadece bu kadar fiyatla kalınmamasına en iyi örnek Hz.Ebubekir’dir. O mal biriktirmemiş ve ihtiyacı kadarını kullanıp ihtiyaçtan fazlasını dağıtmıştır. Diğer ibadetler gibi buluğu çağına erme şartı yok. Çünkü zekat zengin Müslümanların topluma olan bir nevi borcudur. O yüzden önemi çok fazladır. Bir miktar vermekten daha fazlasıdır.

Zekatın Önemi;

  1. Müslüman ve zengin olması gerekiyor.
  2. Toplum içerisinde yer alan ekonomik olan dengelerin düzenlenmesi içindir.
  3. Zenginle-fakirin arasındaki uçurumun oluşmaması açısından oldukça önem taşıyor.

Çünkü herkes aynı kazançta olamaz. Kimisinin gücü, sağlığı belirli miktar kazanmaya el verişli olur. Ve bu kazanç yaşadığı toplumda yeterli değilse zengin müslüman ihtiyaç sahibini bularak ona destek olması gerekiyor. Birçok ayette namaz kılınmasının hemen ardından zekatınızı verin der. Bu çok iyi bir uyarı niteliği taşıdığından zekatın önemini iyi kavramak gerekiyor.

Zekat ile ilgili Ayet;

“Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah’ın katında bulacaksınız Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı noksansız görür” (Bakara/110)

“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın Size verilse, gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışmayın Biliniz ki Allah zengindir, övgüye lâyıktır” (Bakara/267)

“İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz, Allah katında artmaz Allah’ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekâta gelince, işte zekât veren o kimseler, evet onlar (sevaplarını ve mallarını) kat kat arttıranlardır” (Rum/39)

Zekat ile ilgili Hadisler;

“Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: “Sizi (ticari olmayan) atın ve kölenin zekatından affettim, öyle ise gümüş paralarınızın zekatını verin. Bunun her kırk dirhemine bir dirhem vereceksiniz. Ancak yüz doksan dirheme zekat düşmez, ikiyüz dirheme ulaştı mı beş dirhem verilecektir.”

“Kıyamet gününde, fakirlerden dolayı zenginlerin vay hâline! Çünkü onlar şöyle diyecekler: Ey Rabbimiz! Bu zenginler bize haksızlık ettiler. Senin, bizim için onlara farz kıldığın hakkımızı vermediler. Allah teâlâ da şöyle diyecektir:
İzzetim ve Celâlim hakkı için, sizi yaklaştıracağım, onları uzaklaştıracağım”

Bunlar sadece birkaç ayet ve hadislerdir. Allah’ın kelamı bu konuda çok net olduğundan Müslümanlar genellikle Ramazan ayında zekatlarını ihtiyaç sahibi olanlara teslim ederler. Bu ayda çokça vermeli ve malınıza bereket katmanın önemini yaşamalısınız. Zekat malın artmasına büyük bir işarettir.

Fitrenin Önemi;

Fitre Ramazan ayında her Müslümanın belirli miktar vermesi gereken paradır. Bir kişinin günlük yeme-içme ihtiyacını karşılayacak kadar verilmelidir. Fitre ve sadaka küçük zekatlardır. Fitre Müslümana vacip olmakla birlikte bazı temel koşulları var.

  1. İhtiyacı olanını mutlaka kendine ayırmalıdır.
  2. İhtiyacından sonra kalan miktarı çıkartıp vermesi gerekiyor.
  3. Mutlaka ihtiyaç sahibi, yoksul kişiye verilmelidir.
  4. Yakın akrabalara fitre düşer.

Diyanetin 2015 senesi için belirlediği miktar 11,5 liradır. Bu en düşük miktarı olarak belirlenip gücü yeten daha fazla verebilir. Fitre sadece Ramazan ayında verilirken, Zekat tüm aylarda verilebilir. Her ikisi de malın artmasına büyük katkısı var. Bereketlendirir ve azaldıkça çoğaltır.

  

Yorumlar