Her geceyi Kadir bil

  /   581   /   14 Temmuz 2015, Salı

 Yazdır
Kadir Gecesi; Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihai mesajı olan Kur'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Bu gecede inanarak ve mükafatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihya edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir. Peygamber (a.s)'in bu geceye özel bir duası vardır.

  Hüküm, şeref, güç, yücelik gibi anlamlara gelen kadir dini literatür de “leyletü'l-Kadr” şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak anılır. Kur'an-ı Kerim'in 97. sûresi bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûre'de bahsi geçen gecenin bin aydan hayırlı olduğu ifade edilir.

Kadir Gecesi; Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihai mesajı olan Kur'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir.

Cebrail (a.s) yeryüzüne iner

Kadr suresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah'ın izniyle melekler ve Cebrail yeryüzüne iner ve gece boyunca yer yüzüne barış ve esenlik hakim olur.

Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihai mesajı olan Kur'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesi daha çok Ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler gecenin tespitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir. Bu hususta sahabeden gelen rivayetlerde en çok ramazanın 27. gecesi öne çıkıyorsa da bu rivayetler ihtilaflı olduğundan kesinlik ifade etmemektedir.


Geçmiş günahlar affolunuyor

Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran alimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde Müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Halbuki kısmi belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir gecesinin bildirilmemesi yoluyla Müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tazimde aşırıya kaçmaları önlenmiş olur.

Ebu Davud'dan rivayetle bir hadis-i şerifte, inanarak ve mükafatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihya edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir. Buna göre bazı Hanifi mezhebi alimleri Kadir gecesinin senenin içerisine yayıldığı fikrindedirler. Buradan çıkan sonuç bütün bir ömrün Kur'an'ın izinde Kadir gecesini arayarak geçirilmesi gerektiğidir. Türk kültüründeki "Her geceyi Kadir, Her geleni Hızır bil" sözü ise bu fikrin toplum hayatına yansımasının tezahürüdür.

Peygamber (a.s)'in duası

Bir hadiste Resul-i Ekrem'in Kadir gecesinde, Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!" şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir. Bu sebeple Müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini ve özellikle alimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.
  

Yorumlar