Kendini sev gerisini boşver!

Halis Sağlık

  /   417   /   29 Temmuz 2015, Çarşamba

 Yazdır

Kendini sevdirmek uğruna karakterlerini bastıran kişiler farkında olmadan, hayat ile bağları kopmuş, daha öfkeli ve giderek kendisine yabancılaşmış bir hale gelirler. Karakterlerini bastıran kişiler derken; 'Başkalarının ne dediği'ne göre yaşayan, başkalarının kendisi hakkında sürekli yargıda bulunduğunu düşünüp ona göre davranan, sürekli dış referanslarla hareket eden ve kendisine ait bir fikri ve inisiyatifi ortaya koymaktan çekinen kişilerlerden söz ediyoruz.

Herkes tarafından sevilmek için kendisi gibi davranmayan insanların ilerleyen dönemlerde psikolojik sorunlar yaşadığını biliyor muydunuz?

  

İnsan, sosyal bir varlık olarak tanımlanır ve bireyselleşme sürecinde bireyselliğini korurken aynı zamanda toplumla da uzlaşı içinde yaşar. Ancak kendisi içinde birey ve toplum dengesinin bozulmasına sebep olan bazı insanlar vardır. Kişinin mutluluğunu ve özgürlüğünü ciddi biçimde baltalayan, kendisi olmasına bir türlü izin vermeyen, bireysel kimliğini ifade etmekten alıkoyan, başkalarının memnuniyetini önceliğine alan ve kişiyi giderek yalnızlaştıran düşünce kalıplarına sahip olan kişilerden söz ediyoruz.

Psikolojik sorunlara neden oluyor

Kendini sevdirmek uğruna karakterlerini bastıran kişiler farkında olmadan, hayat ile bağları kopmuş, daha öfkeli ve giderek kendisine yabancılaşmış bir hale gelirler. Karakterlerini bastıran kişiler derken; 'Başkalarının ne dediği'ne göre yaşayan, başkalarının kendisi hakkında sürekli yargıda bulunduğunu düşünüp ona göre davranan, sürekli dış referanslarla hareket eden ve kendisine ait bir fikri ve inisiyatifi ortaya koymaktan çekinen kişilerlerden söz ediyoruz.

Kendinizi kanıtlamak zorunda hissetmeyin

Her girdikleri ortamda sınanma kaygısı yaşayan, girdikleri ortamlarda sürekli performans göstermesi gerekiyormuş gibi düşünen ve sürekli onay alma beklentisi ile yaşayan insanlar kendi hayatlarını zorlaştırmaktadırlar. İnsanları kırmaktan korkmak, hayır diyememek, olumsuz bir duygusunu dile getirememek, "Herkes beni sevsin" diye beklemek kişinin ciddi ruhsal problemlerinin olduğunun işaretidir. Tüm bu davranışların temelinde yatan kaygı ise; 'Yalnız kalmaktan korkmak.'

Bu kişilerin öykülerine bakıldığında genellikle ebeveynlerinde de benzer özellikler bulunmakta ya da ebeveyn ile güvenli bir ilişkinin kurulamamış olduğu anlaşılmaktadır. Kişinin kabul görmeyeceği düşüncesi nedeniyle kendi rengini ortaya koymaktan kaçınması, reddedilmekten korkması, küçük düşme kaygısı, sevilmeyeceği endişeleri, ilgi gösterilecek birisi olmadığı düşüncesi, insanların kendisinden uzaklaşacağı ve yalnız kalacağı gibi hatalı düşünceler ve yanlış inançlar kişinin hayatını olumsuz yönde etkilemekte ve yönetmektedir.

Depresyon ile sonuçlanıyor

Bu kişiler giderek sosyalleşmekten kaçınmakta, çevresindeki insanlar ile ilgili yanlış ve hatalı yorumlar yapmakta ve giderek insan ilişkileri bozulmaktadır. Kişiler, en sonunda yalnız kalırlar ve depresyon ile sonuçlanan bir durum ortaya çıkar. Burada ironik olan şudur; genellikle başkalarının kendisi hakkında ne düşündüğü konusunda 'falcılık' yapıp ona göre hareket edenler, aslında kendi düşündükleri şeyi karşısındakine yansıtıp sanki onun düşüncesiymiş gibi algılamaktadırlar. Bu insan ilişkilerindeki bir yanılsamadır. 
 
Yeni tanıştığı insanların olduğu bir ortamda kişinin; "Ben söze başlarsam kimse söylediklerime ilgi göstermez" düşüncesiyle suskunluğu tercih etmesi tamamen kendi ürettiği düşünce ile ilgili bir durumdur ancak bunu karşı taraf düşünüyormuş gibi algılar. Bu yansıtmaları sık sık kullanan kişiler, ilişkilerinde ciddi zorluklar yaşarlar.

Doğru algıyı yok ediyor 

Düşünme şekilleri erken yaşlardan itibaren yanlış yönde ilerlemiş olduğu için, kişi ilişkilerinde objektif olarak anlama, yorumlama ve tepki verme gibi davranışları gösteremez. Size önerebileceğimiz en iyi tavsiye kendiniz olmanız ve düşüncelerinizi söylemekten korkmamanız.

  

Yorumlar