Kurban kesmekle kimler yükümlüdür?

Halis Bilgi

  /   387   /   27 Eylül 2015, Pazar

 Yazdır
Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için dört şart aranır:

  1. Müslüman olmak. 
2. Akıllı ve bulûğa ermiş olmak.
3. Yolcu olmamak.
4. Belirli bir malî güce sahip bulunmak.

Dinen yolcu hükmünde olan kimse kurban kesmekle yükümlü değildir. Ancak bu durumdaki bir kimsenin kurban kesmesine engel de yoktur. Günümüzde yolculuk imkân ve şartları büyük ölçüde değişmiştir. Bayram tatilini fırsat bilerek yurt içi veya yurt dışı geziye çıkan, yazlığa giden, memleketine giden kimselerin ya önceden gerekli tedbirleri alarak vekâleten kurbanını kestirmesi ya da bulunduğu yerde kurban kesmesi daha isabetlidir. 

Bir kimsenin kurban kesme ile mükellef olması için borçları ve aslî ihtiyaçları dışında 80.18 g altına, ya da buna denk bir paraya veya mala sahip olması gerekir. Ücretli, memur gibi sabit gelirli kimselerin, sıkıntı çekmeden kurban ücretini ödeyip ödeyemeyeceğini dikkate alarak karar vermesi gerekir. 

Pratik bir çözüm olarak sabit gelirlilerin aslî ihtiyaç harcamalarını çıktıktan sonra yıllık gelirinden geriye kalan miktar 80.18 g altın değerine ulaşıyorsa kurban kesmeleri gerekir. Bu durumdaki kadın ve yetişkin çocuklar kurban ibadetiyle mükellef olmakla birlikte kocası veya babası bunlar adına hibe yoluyla kurban keserse o da yeterli olur.  

Yorumlar