Kadın Hayattır Stk Buluşması

Bizim Aile - Popüler Haber

  /   913   /   07 Mart 2016, Pazartesi

 Yazdır

Bakan Ramazanoğlu, toplumların gelişmişlik düzeyini görmek için kadınların nerede olduğuna bakmak gerektiğini belirterek, “Kadınlarımız kadim medeniyetlerin izdüşümleridir. Bizler bu anlamda güçlü bir mirasa sahibiz. Koşulsuz kadının nitelik bakımından güçlü olması aileyi de toplumu da daha yukarılara taşıyacak, yüceltecektir” diye konuştu.

Kadının nitelik bakımından güçlü olması aile ve toplumu yüceltecektir

  

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, “Kadının nitelik bakımından güçlü olması aileyi de toplumu da daha yukarılara taşıyacak, yüceltecektir” dedi.

Bakan Ramazanoğlu, Dünya Kadınlar günü dolayısıyla “Kadın Hayattır STK Buluşması” nda kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Etkinliğin açılışında konuşan Bakan Ramazanoğlu, toplumların gelişmişlik düzeyini görmek için kadınların nerede olduğuna bakmak gerektiğini belirterek, “Kadınlarımız kadim medeniyetlerin izdüşümleridir. Bizler bu anlamda güçlü bir mirasa sahibiz. Koşulsuz kadının nitelik bakımından güçlü olması aileyi de toplumu da daha yukarılara taşıyacak, yüceltecektir” diye konuştu.

Bakan Ramazanoğlu bu yılki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sloganını “Kadın Hayattır” olarak belirlediklerini kaydederek, “Kadın öğretmendir, doktordur, akademisyendir, siyasetçidir, kadın evde üreten, çalışan gönlünü veren annedir, teyzedir, kadın hayattır” dedi.

Kadının hem aile içerisinde hem de toplum içerisindeki statüsünü önemsediklerini aktaran Bakan Ramazanoğlu şunları kaydetti:

“Bu çerçevede sosyal politikalar geliştiriyoruz. Hükümetlerimiz döneminde aile ve sosyal politikalar alanında yürüttüğümüz hizmetleri bir vicdan meselesi olarak gördük. 2023 hedeflerimize beraber yürürken kadınlarımızın iş ve aile yaşamlarının uyumlaştırılmasını hedefledik. Kadınlarımıza daha duyarlı ve daha koruyucu yasalar çıkarmak için pozitif ayrımcılığı benimsedik. Çünkü kadın insanı ve toplumu, yeni bir çağı aklı ve yüreğiyle geleceğe taşıyan kişidir. Bakanlık olarak kadınlarımızın hak ve özgürlüklerini tam ve eksiksiz olarak teminini sağlamak, varsa eksiklikleri gidermek öncelikli görevimizdir.”

Bakan Ramazanoğlu sivil toplum kuruluşlarının demokratikleşmenin önemli bir aktörü haline geldiğini ifade ederek, “Son yıllarda sivil toplum kavramının yeniden canlandığını biliyoruz. Şüphesiz STK’lar toplumu ilgilendiren her alanda yapıcı, toplumsal gelişimi destekleyici, geri dönüşümü yüksek proje uygulamalarıyla yeni bir vizyon ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.

Demokratik toplumun ön şartının kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması olduğunu vurgulayan Bakan Ramazanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadın haklarını, çağdaş medeniyetler seviyesine çıkartmak ancak ileri bir demokrasi ile olur. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki kadın ve erkek eşit hak ve hürriyetlere sahiptirler. Bu sahiplik üzerinden yola çıkmak gerektiğinde o zaman cinsiyet ayrımının, kadını ötekileştiren anlayışın ne kadar ilkel ve çağ dışı olduğunu görürüz. Bir toplumda kadın eğitimden, kültürden, ekonomik ve sosyal hayattan kopartılmışsa o toplumun insanlığa söyleyecek hiçbir sözü yoktur. O nedenle toplumların sahip oldukları güçlü adalet anlayışı kadın ve aileyi geleceğe taşıyan önemli bir değer yargısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu güçlü adalet duygusunu beslemek yaşatmak insanların en tabi görevi olmalıdır.”

Bakan Ramazanoğlu, Bakanlık olarak kadınların eğitimine büyük önem verdiklerini söyleyerek, “Bu dönemde en önemli projelerimizden birisi de kız çocuklarının okulda kalma süresini uzatmak. Şu anda kız çocuklarının ortalama okulda kalma süresi 6-7 yıl. Kız çocukları birinci dört yılı okuyor, ikinci dört yılın ortasında eğitime son veriliyor. Bu; ekonomik nedenler, aile içi şiddet, aile içi ücretsiz iş gücü olarak kullanma gibi nedenlerden olabiliyor. Bizim hedefimiz kız çocuklarının da 12 yıllık temel eğitimi tamamlayacak şekilde okulda kalmaları. Birçok sosyal problemi de bu şekilde çözmüş olacağız” diye konuştu.

Kadınların eğitimi, istihdamı ve sosyal hayata katılımının birbirini tamamlayan üç önemli aşama olduğunu ifade eden Bakan Ramazanoğlu, “Bakanlık olarak kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması ve hukuki alt yapının güçlendirilmesini, eğitim konusunda çalışmaların hızlandırılmasını, kadın istihdamı ve girişimciliğinin teşvik edilmesini, ev kadınlarımıza yönelik ekonomik ve sosyal politikaların geliştirilmesini amaçlıyoruz. Günümüz toplumlarının özellikle sosyokültürel yönden önemli bir değişim süreci yaşadıklarını düşünürsek bu alanda yürütülen çalışmaların ihmal edilmeyecek kadar önemli olduğunu görmekteyiz” dedi.

 

“Modern Türkiye’mizin, ileri demokrasimizin yeniden inşası için hep birlikte çalışalım” diyen Bakan Ramazanoğlu şöyle konuştu:

“Gelin sadece büyük şehirlerimizde değil, doğudan batıya ülkemizin tüm şehirlerinde kadın STK’larımızla, kadınlarımıza hizmet edelim. Bugün tüm boyutlarıyla kadın konusunu konuşmak üzere buradayız. Toplantıdan ortaya çıkan birbirinden değerli düşünceler, ortak çalışmalarımızda bizlere yol gösterici olacaktır. Toplumumuzu geleceğe hazırlayan güzel ülkemin tüm kadınlarının,  kadınlar gününü kutluyorum.”

 

  

Yorumlar