Kusuru da ahlaksız fiili de kabul edemeyiz

Şifa Bahçesi

  /   500   /   23 Mart 2016, Çarşamba

Halisaile
 Yazdır

Ne kurumun kusurunu savunmak ne de çirkin fiili yapan şahsın ahlaksızca eylemini göz ardı etmek durumundayız. Vahim durumları önlemek, olayın kusurlusunu bulmak sorumluları cezalandırmak ahlak dışı fiili yapanın cezalandırılmasını beklemek de mağdurların ve toplumun hakkıdır.

Kusurlar karşısında koruyucu olmak değil yanlışı gidermek, yanlış ve suç işleyenleri de görmezlikten gelmek değil cezalandırmak gerekir

  

Gün olmuyor ki, medya’da ahlak dışı, insanlık dışı bir haberle karşılaşmış olmayalım. Yaşanan rezaletin sebeb ve sonuçların irdelemekten ziyade, olayın failinin hangi taraftan olduğuna bakarak tavır almamız ise daha büyük rezaleti gösteriyor.

Nitekim, Karaman’da yaşanan ahlak dışı, insanlık adına utanç verici olay. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte, eylemin çirkinliğini değil de, taraftar mantığı içerisinde korumacı bir yol izleyerek  ya olayın yaşandığı kurumu saklama adına suskunluğu yada kuruma olan düşmanlığımızdan dolayı eylemi yapandan çok kuruma yüklenme ve kurumu suçlayan bir tutum içerisine girilmesi yanlışına düşüyoruz.

Unutulmasın, yapılan eylem ahlak ve insanlık dışı bir fiildir. Kurumların masumiyetini savunacak değiliz. Kusuru olabilir. Kusurlu olanın cezalandırılması yoluna  gitmekten ziyade,  taraftar mantığı ile kuruma olan düşmanlığı yada kuruma olan desteğimiz,o kuruma yönelik korumacı adımlar, çirkin eylemin üstünün örtülmesine yada çirkin eylemin meşrulaşmasına doğru bir kapı da aralıyor.

Elbette ki, fiili yapan şahsın yasal zeminde suçlanması gerekirken, yargıya teslim edilip ve cezalandırılmassı gerekirken kurumu savunalım diyerek bilinçli yada bilinçsiz çirkin   fiili yapanı savunduğumuzu da  unutuveriyoruz.

Kurumlarımıza personel istihdam ederken, ciddi bir titizlik göstermesini beklemek vatandaş olarak hakkımız. Fiili yapan kişinin cezalandırılmasını da görmek vatandaş olarak en büyük beklentimiz.

Ne kurumun kusurunu savunmak ne de çirkin fiili yapan şahsın ahlaksızca eylemini göz ardı etmek durumundayız. Vahim durumları önlemek, olayın kusurlusunu bulmak sorumluları cezalandırmak ahlak dışı fiili yapanın cezalandırılmasını beklemek de mağdurların ve toplumun hakkıdır.

Kurumları koruma adına değerlerimizden taviz vermemiz, o kurumun kusurlarının üstünün örtülmesi yeni ve kabul edilemeyecek yanlışlara da kapı aralayacağını unutmamak gerekir. Önemli ve yararlı faaliyetler yapmış olabilirler.  Oldukça değerli hizmetleriyle de destek görüyorlar olabilirler. Fakat kusuru olanların cezalandırılması mekanizmasının işletilmesi değerlerimizin bir gereği olduğunu da bilelim.

  

Yorumlar