Küçük farkla erkekler önde

Halis Bilgi

  /   367   /   04 Nisan 2016, Pazartesi

 Yazdır

Türkiye nüfusunun 2015 yılında (78 741 053) %49,8’ini kadın nüfus (39 229 862) ve %50,2’sini erkek nüfus (39 511 191) oluşturdu.

Türkiye'deki kadın nüfusu % 49.8

  

Türkiye'de geçen yıla ait istatistik bilgileri kadınların, erkeklere oranla nisbeten az olduğu, evlilik yaşlarının kadınlarda  24'e yaklaşırken erkeklerde 27 olduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgili, Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan bültende verilen bilgilere göre; kadınların erkeklere oranla eğitim düzeyi daha düşük.

Türkiye nüfusunun 2015 yılında (78 741 053) %49,8’ini kadın nüfus (39 229 862) ve %50,2’sini erkek nüfus (39 511 191) oluşturdu.

Türkiye’de 2014 yılında 25 ve daha yukarı yaşta olan ve okuma yazma bilmeyen toplam nüfus oranı %5,6 iken bu oran erkeklerde %1,8, kadınlarda %9,2’dir.

Evliliğini 2015 yılında yapmış olan tüm çiftlerin yaş farkı incelendiğinde, Türkiye genelinde resmi nikâhla evlenen çiftlerin %73,8’inde gelinin yaşı damadın yaşından küçüktür. Çiftlerin %14,1’inde gelinin yaşı büyük olup, %8,6’sında gelin ve damadın yaşı eşittir. Bilinmeyenlerin oranı ise %3,5’tir. Evlenen çiftler arasında damadın yaşının gelinin yaşından 11 yaş ve daha büyük olduğu evliliklerin oranının en yüksek olduğu il, %12,3 ile Ardahan’dır. Damat ve gelinin yaşlarının eşit olduğu evliliklerin en yüksek oranda olduğu il %11,1 ile Kastamonu olup, gelinin yaşının büyük olduğu evliliklerin oranının en yüksek olduğu il ise %21,4 ile Hakkâri’dir.

Resmi olarak ilk evliliğini 2015 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 23,9 iken, bu yaş erkeklerde 27’dir. İlk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, erkeklerde (29,4) ve kadınlarda (26,6) Tunceli’dir. İlk evlenme yaşının en düşük olduğu il ise erkeklerde Afyonkarahisar (25,1), kadınlarda Ağrı (21,2) ilidir.

  

Yorumlar