Şiddet medya üzerinden meşrulaşıyor

Şifa Bahçesi - Halis Bilgi

  /   680   /   19 Nisan 2016, Salı

Trthaber
 Yazdır

KADEM Genel Başkanı Yılmaz, "Bu durumun gerek haberlerde gerekse dizi ve filmlerde normalleştirilmesi, bireyleri şiddete karşı duyarsız hale getirmektedir" dedi.

Medyanın kullandığı dil toplumun değerlerini değiştiriyor

  

İletişim teknolojisinin hakim olduğu toplumumuzda medyanın dili, toplumun değerlerini yozlaştırdığı gibi bir çok olumsuz davranışların da toplum içerisinde meşruiyet kazanmasına kapı aralıyor. Medya içerisindeki rekabetten, toplumun değerlerine uzak olmasına kadar bir çok nedenin bulunduğu medya dilinin gelişi güzelliği,  gelecek nesilleri de olumsuz etkiliyor. Özellikle son dönemde kadınlara yönelik şiddete temas eden KADEM genel başkanı Sare Aydın Yılmaz'ın medya dili ve şiddet üzerine dikkate alınması bir açıklaması var. 
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Genel Başkanı Sare Aydın Yılmaz, bazı haberlerin, şiddeti haklı nedenleri olan normal bir davranış biçimi gibi sunduğunu belirterek, "Bu durumun gerek haberlerde gerekse dizi ve filmlerde normalleştirilmesi, bireyleri şiddete karşı duyarsız hale getirmektedir" dedi.
 Yılmaz, günümüzde kadına yönelik şiddet vakalarına ilişkin haberlerin aktarılma biçimi, dili ve hedef kitlesi göz önünde bulundurulduğunda ciddi problemler taşıdığını söyledi.
 Medyanın, şiddet vakalarında mağduru mu faili mi öne çıkaracağına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, bunun izleyicinin şiddete karşı duyarlı hale gelmesinde etkili olduğunu dile getirdi.
 Yılmaz, medyanın, bu konuda sorumlu ve duyarlı bir habercilik anlayışı geliştirmesinin önemine dikkati çekerek, "Bazı haberlerde, şiddetin haklı nedenleri olan normal bir davranış biçimi gibi sunulduğunu görüyoruz. Bu durumun gerek haberlerde gerekse dizi ve filmlerde normalleştirilmesi, bireyleri şiddete karşı duyarsız hale getirmektedir" diye konuştu.
 "Fail kahramanlaştırılarak mağdur unutuluyor"
 Kadına şiddet vakalarında kullanılan magazinsel habercilik anlayışının, "hayatları hafife aldığına" işaret eden Yılmaz,"Mağduru öne çıkaran habercilikte şiddetin belli bir nedensellik bağıyla verilerek, failin eylemlerini meşrulaştıran cinsiyetçi bir söylemle sunulması, şiddetin detaylandırılarak kadın bedeni üzerinden işlenmesi, bunun normal karşılanmasına sebep olmaktadır. Bu da şiddeti meşrulaştırmanın bir başka yolu olarak karşımıza çıkıyor. Faili ön plana çıkaran bir dil kullanıldığında ise zaman içerisinde bu durum failin kahramanlaştırarak mağdurun unutulmasına yol açmaktadır'' diye konuştu
  

Yorumlar