Toplumsal barış ailede başlar

Dünya Ailesi

  /   408   /   02 Haziran 2014, Pazartesi

 Yazdır
Kadınların güçlendirilmesi, aile yapısının güvenliği, ekonomik kalkınma gibi konuların ele alındığı uluslararası toplantıda Kadın gündemdeydi

  Türkiye, 42 ülkeden 306 konuşmacının katıldığı İstanbul Summit zirvesine ev sahipliği yaptı. Zirvede kadınların güçlendirilmesi, sağlık, eğitim, gıda güvenliği ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma gibi konulara dikkat çekildi. Sonuç bildirgesinde ise toplumsal barışın, kadınların güçlendirilmesine bağlı olduğu belirtildi.

İstanbul'da yapılan ‘Kadınların perspektifinden BM 2015 sonrası kalkınma gündemi' programında uluslararası tecrübeler ışığında ‘Sivil toplum ve kalkınma hedefleri' ile ‘çevre ve ekonomik boyutları' başlıkları konuşuldu. 100'den fazla sivil toplum kuruluşu (STK) ve 42  ülkeden 306 konuşmacının katıldığı zirvenin ikinci gününde sonuç bildirgesi açıklandı. Sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmanın temel taşının kadınların güçlendirilmesinden geçtiğini vurgulayan sonuç bildirgesinde sağlık hizmetleri, özellikle doğum esnasında anne ölümlerinin kabul edilemez düzeylerde olduğuna ve azaltılması gerektiğine değinildi. Ayrıca eğitim ve güvenli istihdam ortamı gibi verimli kaynak ve fırsatlara erişimin sağlanması gerektiği üzerinde duruldu. Ayrımcılığın, kadın ve kızlara yönelik şiddetin her çeşidiyle ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekilen bildirgede, "Barış ve kalkınmanın bir bütününün ayrılmaz parçaları olduğu ve toplumsal barışın kadınların güçlendirilmesi olmaksızın mümkün olmayacağı kabul edilmeli.” ifadeleri yer aldı.

Zirve katılımcıları, gerek kanun önünde gerekse ev ve işyerlerinde cinsiyetler arası eşitliğin sağlanmasının bir hedef olduğu ve diğer hedeflerle birleştirilmesi gerektiği öngörüsünde bulundu. Akıllı, nazik ve kapsayıcı bir kalkınmanın bir ihtiyaç olduğu belirtilen sonuç bildirgesinde, kalkınmanın da insana ve çevreye saygılı olması gerektiğinin altı çizildi. Özellikle sorunların çözümü noktasında belli konular arasındaki ilişki ve işbirliğinin önemi vurgulanarak öne çıkan maddeler ise şöyle sıralandı: "Kadınların güçlendirilmesi, yoksulluğun ortadan kaldırılması, sağlık, eğitim, gıda güvenliği, su tedariki, temizlik hizmetleri, çevre, iklim değişikliği, enerji, sürdürülebilir ekonomik kalkınma, barış ve iyi yönetişim."

STK'LAR HESAP VEREBİLİRLİK KONUSUNDA AKTİF OLMALI

Sivil toplumun rolüne de dikkat çekilen sonuç bildirgesinde 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde yöntem sürecinin sivil toplum için fırsatlar sunduğu ve bunun teşvik edilmesi noktasında farkındalığın artmasına katkıda bulunduğu belirtildi. Hedeflerin gerçekleştirilmesinde sivil toplumun rolüne vurgu yapılan zirvede  STK'lara sürecin takip edilmesi ve hesap verebilirlik konusunda aktif olma çağrısı yapıldı. Hükümetlerin sivil toplum ve özel sektörle işbirliği yapmalarını teşvik eden zirve, katılımcılarına kendi yerel ağları ve topluluklarıyla temasa geçerek 2015 sonrası kalkınma ajandası konusunda harekete geçmelerini ve konunun yerel, ulusal ve küresel düzeyde desteklenmesini tavsiye etti.

‘İstanbul Summit' zirvesi, Türkiye merkezli ve BM ECOSOC Genel Danışmanlık statüsü sahibi olan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından organize edildi. Son oturumda düzenlenen sonuç bildirgesi, ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Konusunda Genel Prensipler' ile ‘Sivil Toplumun Rolü' başlıkları halinde açıklandı. Sonuç bildirgesinde, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH) bütün insanları ve ülkeleri kapsayacak şekilde evrensel hedefler olarak kabul edilmesi için çağrıda bulunuldu.


  

Yorumlar