Lokman Hekim'den Öğütler

İlim İrfan

  /   1323   /   09 Ocak 2019, Çarşamba

 Yazdır
Ey Oğlum...

  

Hz. Lokman, Allah’ın haber verdiği sınırları koruyan samimi bir mümin olarak, oğluna yaptığı tebliğ ile de Allah’ın izniyle tüm insanlara yol göstermektedir.

Allah, “Gerçekten, Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise, dilediğini bağışlar. Kim Allah’a şirk koşarsa, doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur.” (Nisa Suresi – 48) ayeti ile şirkin çok büyük bir günah olduğunu bildirmiştir. Hz. Lokman da oğluna öğüt verirken öncelikle şirkten kaçınmasını söylemiştir. Hz. Lokman’ın bu öğüdü bir ayette şöyle bildirilmiştir.

 “Hani Lokman oğluna öğüt vererek demişti ki; “Ey oğlum, Allah’a şirk koşma. Şüphesiz şirk, gerçekten büyük bir zulümdür.” (Lokman Suresi – 13)

Hz. Lokman’ın oğluna öğütte bulunduğu konulardan biri de insanların bir kısmını göz ardı ettikleri önemli bir gerçek olan Allah’ın her an her şeyi görmekte ve bilmekte olduğudur.

“Ey oğlum (yaptığın iş) gerçekten bir hardal tanesi ağırlığında olsa da, (bu) ister bir kaya parçasında ya da göklerde veya yer(in derinliklerinde) de bulunsa bile, Allah onu getirir (açığa çıkarır). Şüphesiz Allah, latif olandır, (her şeyden) haberdardır.” (Lokman Suresi – 16)

Hz. Lokman kıssasında dikkat çeken önemli noktalardan biri de, Hz. Lokman’ın oğluna öğüt verirken sabrın önemini vurgulamasıdır. Hz. Lokman’ın bu öğüdü bir ayette şu şekilde haber verilmiştir:

 “Ey oğlum, namazı dosdoğru kıl, mar’ufu emret, münkerden sakındır ve sana isabet eden (musibetler)e karşı sabret. Çünkü bunlar, azmedilmesi gereken işlerdendir.”  (Lokman Suresi – 17)

Hz. Lokman oğluna öğüt verirken, ona büyüklüğe kapılmanın büyük bir yanılgı olduğu konusunda da hatırlatmakta bulunmuştur. Çünkü bütün güç kudret Allah’a aittir.  Aklın, bilginin gerçek sahibi Allah’tır. Her şeyde Allah’a muhtaç olan insan gibi aciz bir varlığın, kendisinde bir güç ve üstünlük varmış gibi büyüklenmeye kalkışması yürüyüşü ile konuşması ile kibirli bir tavra girmesi son derece kötü bir ahlak özelliğidir. Hz. Lokman’ın büyüklenme konusunda oğluna yaptığı hatırlatma Kuran’da şöyle haber vermiştir.

“İnsanlara yanağını çevirip (büyüklenme) ve böbürlenmiş olarak yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah, büyüklük taslayıp böbürlenenleri sevmez.” (Lokman Suresi – 18)

Allah, Hz. Lokman’ın oğluna hitaben yaptığı bu tebliğ ile Müslümanlara din ahlakının özünü haber vermiştir.

“Sana elçilerin haberlerinden kalbini sağlamlaştıracak doğru haberler aktarıyoruz. Bunda sana hak ve müminlere bir öğüt ve uyarı gelmiştir.”  ( Hud Suresi – 120)

Hz. Lokman’ın öğütlerinden Kuran’da geçenleri aktardık. Bu yüce zatın her insanın hayatına aktarması gereken tavsiyelerine de kulak verelim:

  

Yorumlar