DİNİMİZDE İLMİN ÖNEMİ

İlim İrfan

  /   893   /   17 Mayıs 2020, Pazar

 Yazdır

  

Üç ayet-i kerime meali de şöyledir: “Allah iman edenleri yüceltir; kendilerine ilim verilmiş müminleri ise, (cennette) kat kat derecelerle yükseltir.”“Mücadele/11) “De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilen elbette kıymetlidir.” (Zümer/9) “Kulları arasında Allahü Teâlâ’dan en çok korkan âlimlerdir.” (Fatır/28)

Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:

“İlim öğrenmek, kadın-erkek her Müslümana farzdır.” (Beyheki)

“Beşikten mezara kadar ilim öğrenmeye çalışınız!” (Şir'a)

“Allahü Teâlâ, İbrahim aleyhisselama "Ben ilim sahibiyim, ilim sahiplerini severim" buyurdu.” (İbni Abdilber)

“İlim, İslam’ın hayatı, imanın direğidir.” (Ebuşşeyh)

“Hiç kimse, cehaletle aziz, ilim ile de zelil olmaz.” (Askeri)

“Boş vaktini ilme harcayan kurtulur.” (İ. Maverdi)

“Salih âlimlerden olun, eğer salih âlimlerden olamazsanız, böyle âlimlerin sohbetinde bulunun, sizi hidayete kavuşturacak, dalaletten uzaklaştıracak ilmi dinleyin!” (İ. Maverdi)

“Nerede ilim varsa, orada Müslümanlık vardır.”

“İlim, benim ve diğer Peygamberlerin mirasıdır. Kim de bana mirasçı olursa, Cennette benimle beraber olur.” (Deylemi)

“Allah’ın rezil etmek istediği kul, ilim ve edepten mahrum kalır.” (İbni Neccar)

“Bir Müslüman, arkadaşına, hidayetini arttıracak veya onu tehlikeden kurtaracak hikmetli bir sözden daha iyi bir hediye veremez.” (Ebu Ya’la)

Hazret-i Lokman, oğluna buyurdu ki:

“Âlimlerle otur, hikmet sahiplerinin sözlerini dinle! Allahü Teâlâ, bahar yağmuru ile toprağa hayat verdiği gibi, ölü kalpleri hikmet nurları ile diriltir.”

İlim, Cennete giden bir yol, gurbette arkadaş, yalnızlıkta sırdaştır. İlim, iki cihanda kurtuluş, düşmana karşı siperdir. İnsan için haya, gözler için ziyadır.

Hazret-i Ali buyurdu ki:

“İlim, maldan hayırlıdır. Çünkü malı sen korursun; fakat ilim seni korur. Mal harcamakla azalır, ilim sarf etmekle çoğalır.”

İmam-ı Gazali hazretleri de, “İnsanın diğer mahlukattan üstünlüğü ilmi iledir, güç ve kuvvetiyle değildir. Çünkü deve insandan kuvvetlidir. İrilik bakımından da değildir. Çünkü fil insandan çok iridir. Cesaret bakımından da değildir. Çünkü aslan insandan cesurdur. Çok yemesiyle de değildir. Çünkü mandanın karnı, insanın midesinden daha büyüktür. Şu halde ilim çok üstün bir vasıftır” buyurmaktadır.

Yemek ve içmekten kesilen hasta, ölmeye mahkum olduğu gibi, ilim ve hikmetten mahrum kalp de ölüme mahkumdur.

İlim öğrenmek ve öğretmek çok mühimdir. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:

“Allahü Teâlâ ilim verdiği âlimlerden de Peygamberlerden aldığı misak gibi, ilimlerini saklamayıp insanlara açıklamaları için, söz almış ve "Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et!" buyurmuştur.” (Ebu Nuaym)

“En güzel hediye, hikmetli bir sözü iyice anlayıp, din kardeşine anlatmaktır.”(Taberani)

“Bir saat ilim öğrenmek veya öğretmek, sabaha kadar ibadetten daha sevaptır.” (Deylemi)

“Heves edilecek iki kimse vardır: Biri, Allahü Teâlâ’nın verdiği ilimle amel edip başkasına da öğreten, ikincisi de, Allahü Teâlâ’nın verdiği serveti hayra sarf edendir.” (Buhari)

“İlim yolunu tutana, Allahü Teâlâ Cennet yolunu açar.” (Tirmizi)

“Melekler, ilim talebesinden memnun oldukları için kanatlarını onların üzerine gererler.” (İ. Abdilber)

“İlimden bir mesele öğrenmek, dünyadaki her şeyden kıymetlidir.” (Taberani)

“Ya âlim, ya öğrenci, ya dinleyici veya bunları seven olun. Yoksa helak olursunuz.” (Beyhaki)

“Tecrübeli yaşlılarla oturup kalkın. Âlimlere sorun. Hikmet sahipleri ile beraber olun.” (Taberani)

“Âlim olmayan veya ilim öğrenmeye çalışmayan bizden değildir.” (Deylemi)

“Bir âlimin yanına oturarak, bir saat ilimle meşgul olması, bir âbidin 70 yıl ibadetinden hayırlı olabilir.” (Deylemi)

“İşlenen bir günah, âlime bir, cahile iki olarak yazılır. Âlim, günahı için azap olunur. Cahil ise hem günahı, hem de öğrenmediği için azap olunur.” (Deylemi)

“Allahü Teâlâ, dünya işlerinin âlimi, ahiret işlerinin cahili olana buğz eder.” (Hakim)

“İlim öğrenmek, namaz, oruç, hac ve Allah yolundaki cihattan daha kıymetlidir.” (Deylemi)

“Bir saat ilim öğrenmek gece sabaha kadar ibadet etmekten kıymetlidir. Bir gün ilim öğrenmek, üç ay oruç tutmaktan kıymetlidir.” (Ebu Nuaym)

“Bir kimse, ilim öğrense, bununla amel etmese bile; bin rekât namaz kılmasından daha fazla sevap alır. Eğer öğrendiği ilimle amel eder veya başkasına öğretirse, hem bunun sevabını alır, hem de Kıyamete kadar bununla amel edenlerin sevabını alır.” (Hatib)

“Farzlarda ihmalkârlık yapan bir derde müptela olur.” (İ. Ahmed)

“Din ilmine sahip olanın sıkıntısı gider ve ummadığı yerden rızıklanır.” (İ. Neccar)

“İlim öğrenen veya Allah için bir dost edinen veya din kardeşinin yüzüne şefkatle bakan veya “Bismillah” diyerek işine başlayan affa uğrar.”

  

Yorumlar