Bayram namazı evlerde kılınabilir mi?

İlim İrfan

  /   862   /   21 Mayıs 2020, Perşembe

 Yazdır
İTTİHADUL ULEMA Fetva Kurulu bayram namazı evde kılınabilir mi? sorusuna yanıt verdi.

  

Evde bayram namazı nasıl kılınır? 

Yılda iki defa topluca eda edilen bayram namazının İslam'ın en önemli şiarlarından biri olduğuna dikkat çekilen fetvada, "Bayram namazı, Hanefilere göre vacip, Şafilere göre ise müekked sünnettir. Fakihlerin büyük çoğunluğu, camilerde kılınma imkânı bulunmadığı takdirde bayram namazının evlerde ferdî veya cemaatle kılınabileceği görüşüne gitmiştir. Bu konu fıkıh kitaplarında daha çok 'bayram namazının kazası' başlığı altında ele alınır. Hanefi alimleri dışındaki Cumhuru'l-Ulema, cemaatten geri kalan kimsenin daha sonra evde bayram namazını eda etmesinin müstehap olduğu görüşüne gitmiştir. Kaldı ki Hanefilere göre topluca kılınmaması durumunda bir sonraki gün imamla birlikte bayram namazı yine kılınabilir. (El Aynî, Umdetü'l Kârî VI, 445)" ifadelerine yer verildi.

"Bayram namazının kazasıyla ilgili bu hüküm, umumu kapsayan hastalık ve benzeri sorunlar nedeniyle mescitlerde imamla birlikte kılamayanlar için de geçerlidir." denilen fetvada, "Bu kişiler bayram namazını evde bireysel olarak kılabilecekleri gibi aile fertleriyle birlikte cemaatle de eda edebilirler. (İbn Kudâme, El Muğnî II, 290) Rivayet edildiğine göre Enes Bin Mâlik (radiyallahu anh) bayram namazını kaçırdığında aile efradını toplar, imamın bayram günü kıldırdığı gibi onlarla bayram namazını kılardı. (El Beyhâkî)" görüşlerine yer verildi.

Fetvada ayrıca "Bayram namazı camide kılındığında cuma namazının aksine hutbe irad etmek ve okunan hutbeyi dinlemek farz değildir. Dolayısıyla cemaat sayısının camilere göre çok daha az olduğu evlerde, yalnız bayram namazını kılmak yeterlidir, hutbeye gerek yoktur. Zira hutbe, daha çok camilerde topluca eda edilen namazlar için bir anlam ifade etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bayram namazı hangi vakitte kılınır?

Açıklamanın sonunda, "bayram namazının keyfiyeti ve vakti" hakkında ise şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Bayram namazının vakti güneşin doğup bir miktar yükselmesiyle başlar, öğle vaktinden bir müddet öncesine kadar devam eder. Bayram namazı için ezan okunmaz, kamet getirilmez. Sadece 'Es-Salâtu Camia' denir ve ihram tekbiri getirilir. Akabinde iftitâh duası okunur. Fatiha suresine başlamadan önce yedi defa (Hanefilere göre üç defa) tekbir getirilir. Fatiha ve zammı sure okunduktan sonra diğer namazlarda olduğu gibi rükû ve secde yapılır. İkinci rekâta kalktıktan sonra Fatiha'ya başlamadan önce beş defa (Hanefilere göre yine üç defa) tekbir getirilir. Sonrasında ise kıraat ve diğer rükünler yapıldıktan sonra namaz sonlandırılır.

Bayram namazı nasıl kılınır?

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI (1. REKAT)

-Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

-Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

-Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

-Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

-İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

-Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI (İKİNCİ REKAT)

-İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

-Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

-Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

-Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

-Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

  

Yorumlar