Eşler Arası Sadakat

Bilge Kadın

  /   980   /   22 Mayıs 2020, Cuma

 Yazdır

  

Aileyi ayakta tutan unsurlardan biri sadakat duygusudur. Bu duygu sayesinde eşler, kendilerini birbirlerine bağlı ve ait hissederler. Bununla birlikte içinde bulunduğumuz modern zamanda en fazla ortadan kaldırılmak istenen ve savaşılan duygulardan biridir.

Batıda, Fransız İnkılâbı ile birlikte kadının kocasına olan bağlılığı sorgulanmaya başlandı. O dönemlerde ortaya çıkan kadın hareketleri, kadın ve erkeğin aile olmasını, birbirlerine bağlanmasını eleştirdiler. Eğer aile olunacaksa da birbirlerinden bağımsız ve başkalarıyla da hayatları olmalıydı. Onlar için bu serbestlik, aile kavramını zamanla ortadan kaldıracaktı.

Batılı ülkelerde gelinen nokta tam da budur. Cumhuriyetle birlikte aile konularında izlenen Batı referanslı politikalar, gün geçtikçe aile bağlarını baltalıyor. Çalışma ortamlarının karma olması, sosyal medya ortamı, televizyon medyacılığının yayın anlayışı gibi unsurlar aile bağlarını olumsuz yönde etkiliyor.

Sosyal Medya Ortamı

Sosyal medyada insanlar, hiç tanımadıkları kişileri tanıma ve yakınlaşma imkânı elde edebiliyorlar. Günaha götüren kapılar ardına kadar açık. Bu ortamlarda belki iyi niyetlerle oluşan diyaloglar, ileride samimi ilişkilere dönüşebiliyor. Karşılıklı ilgi ve merak, kapıları açıyor; perdeler yırtılabiliyor. Kişinin mahremi olmayan insanlarla sosyal medya ortamında yazışması, iyi niyetlerle dahi olsa ateşi avuçlamak gibidir. Bazı diyaloglara iş arkadaşı, din kardeşi, müşteri gibi masum gerekçeler üretilse de zaruret gereği olmayan veya haddini aşan her diyalog cehennem ateşi gibidir.

Evin mahremiyeti sosyal medya ortamında korunmalıdır. Özellikle bir kadın ev ortamını, ne pişirdiğini, ne yaptığını, tatilini paylaştıkça hiç tanımadığı insanları mahrem alanına dâhil etmiş oluyor. Birçok kadında ona karşı hem merak hem haset hem de özenti oluşabiliyor.

Bir avukat arkadaşım, aile içi geçimsizlikleri; en çok sosyal medyada çok mutlu aile tablosu oluşturan ve birçok özelini paylaşan kadınların yaşadığını söylüyordu. Dışarıya yansıttığı hayata özenenler, bakınca iç geçirenler ise kocasının kendisine bu imkânları tanımadığından yakınıyor, aile huzurunu kaçırıyor, eşiyle olan bağları zarar görüyor. Mahrem alanını insanlara açanlar ise çok mutsuz ve tatminsiz bir girdabın içerisinde bocalıyor.

“Mümin erkeklere söyle gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar (bakışlarını indirsinler), iffetlerini korusunlar.” (Nur:30) ayeti indiği zaman Hz. Ali, Allah Rasulü (SAV)’ne ansızın bakmanın hükmünü soruyor. Allah Rasulü (SAV) ise ikinci bakışın, bazı rivayetlerde uzun ve dikkatli bakışın yasaklandığını belirtiyor. (Ebu Davud, Nikâh)

İnsanın gördüğü şeyler onun içten dışa doğru duygu, düşünce ve eylemlerini etkilemiyorsa neden yasaklansın ki? Onun için sadece sokakta değil, sosyal medya ve televizyonda da harama bakmaktan kaçınmak, neyi izlediğimize dikkat etmek zorundayız. Paylaşılan videoyu açmak, rastgele açık saçık paylaşımları izlemek, birçok hayâsızca görüntüyle karşılaşmak hem imanı, hem de aile bağlarını zayıflatıyor.

Televizyon Dizileri

Televizyon dizilerinde aile kurumu küçümseniyor, eşler arası aldatmalar özendiriliyor. Ahlaksızlıklar; altın tepside sunulan hediyeler gibi zihinlere, kalplere oturtuluyor. Şeytanın aklına gelmeyecek vesveseler özellikle kadınlara veriliyor. Bu dizileri izleyen kadınlarda, kocalarını filmlerdeki erkekler gibi görme arzusu oluşuyor. Erkeklerin ise kadın konusundaki güzellik anlayışı değişiyor. Böylece eşlerin birbirlerine karşı beklentileri farklılaşıyor. Beklentileri karşılanmayan eşlerde bağlar zayıflıyor. Bir haber programı bile ahlaksızlığa özendirecek şekilde bilgilendirme yapabiliyor.

Birçok televizyon kanalı, toplumu bilgilendirme anlayışından çok; kötülüğü deşifre etme, meşrulaşmasına zemin hazırlama, kötülüğün yayılmasına katkıda bulunma hedefleri güdüyor. Algıları yönetiyor, toplumun nasıl düşünmesi isteniyorsa o şekilde bir bilgilendirme yapıyor. Onun için her kanalın haber programını izlemek bile çok sakıncalıdır. İzlenilen her şey içten dışa doğru hayatımızı etkiliyorsa, izlemeden önce durup bir düşünmek zorundayız.

  

Yorumlar