Çocuğa tokat atmak nelere yol açar?

Bizim Aile

  /   967   /   24 Mayıs 2020, Pazar

 Yazdır

  

Ebeveynlerin çocuklarına vurmalarının -yanlış davranışları düzeltmenin- ötesinde, ağır sonuçları var; anti sosyal ve kriminal davranış eğilimi, okulda düşük başarı oranı, ebeveynle zayıflayan bağ, para çalma vb.

Yapılan bir araştırmaya göre ‘disipline sokma' gerekçesiyle tokat atılan ya da fiziksel şiddetin farklı türlerine maruz kalan çocuklar, yetişkinlik döneminde anti sosyal ve kriminal davranışlara eğilimli olabiliyor. Bu eğilim, yalnızca ciddi şekilde kötü muameleye maruz kalmakla değil fiziksel olarak kınanmakla bağlantılı.

"JAMA Network Open" adlı dergide yayımlanan çalışmada ‘çocuğa kötü muamele' terimi fiziksel, cinsel ve duygusal istismar; fiziksel ve duygusal ihmal, annenin ya da babanın partnerinin şiddetine maruz kalmak olarak nitelendirdi. ‘Sert fiziksel cezalandırma' ise vurma, itme, tokat atma, sert şekilde kavrama kapsamında ele alındı.

Araştırmacılar ABD'de Nisan 2012 — Haziran 2013 tarihleri arasında 36 binden fazla yetişkinden toplanan verileri değerlendirdi. Katılımcılara çocukluklarında sert fiziksel cezaya ya da kötü muameleye maruz kalıp kalmadıkları soruldu.

Bu kişilere ayrıca tekrarlayan şekilde yalan söyleme, zevk için başkalarını yanıltma, plan yapamama, dürtüsel hareket etme, fiziksel kavgalarla sonuçlanan tekrarlayan saldırganlık ve kendisinin veya bir başkasının güvenliğini göz ardı etme gibi anti sosyal kişilik bozuklukları belirtilerine dair bazı sorular yöneltildi.

ANTİ SOSYAL DAVRANIŞLARIN YARISI FİZİKSEL ŞİDDET KAYNAKLI

Fiziksel olarak disipline edilmiş ancak kötü muamele görmemiş erkek ve kadınların anti sosyal ve kriminal davranışta bulunma eğilimlerinin, fiziksel yöntemlerle disipline edilmeyenlerden daha yüksek olduğu belirlendi. Kötü muameleye maruz kalmış kişilerde de benzer eğilimin olduğu tespit edildi.

Bilim insanları, ABD'deki anti sosyal davranışların yüzde 47.3'ünün fiziksel disiplin ve / veya kötü muamele ile bağlantılı olabileceğini ve bu oranın erkekler için yüzde 45.5'e düştüğünü belirtiyorlar.

PARA ÇALMA, FİZİKSEL SALDIRI OLASILIĞI ARTIYOR

Araştırmada atıf yapılan benzer çalışmalar da şaplak atılan, ceza olarak sabun ya da acı sos yedirilen çocukların yetişkinliklerinde aile üyesi olmayan bir kişiye vurma, fiziksel saldırıda bulunma ya da para çalma ihtimallerinin yüksek olduğunu ortaya koymuştu.

Bu alanda yürütülen yaklaşık 40 yıllık araştırmaları bir araya getiren "İlkel Şiddet" adlı kitapta yer alan bilgilere göre şaplak atmak yanlış davranışı düzeltiyor ancak yanlışı açıklamak ya da mahrum bırakmak gibi diğer disipline edici yöntemlerden daha ikna edici değil. Üstelik fiziksel cezalandırmanın ağır sonuçları var. Bunlar arasında çocuk- ebeveyn bağının zayıflamasının yanı sıra, çocuğun diğer çocuklara ve onların ebeveynlerine vurması ya da yetişkinliğinde partnerine vurması gibi şiddet davranışları yer alıyor.

Bilim insanlarının bulgularına göre fiziksel cezalandırma bilişsel gelişimini de yavaşlatarak çocukların okulda başarılı olma olasılığını azaltıyor.

20'den fazla ülkede şaplak atmak dahil olmak üzere fiziksel cezalandırma yöntemleri suç kapsamında.


  

Yorumlar