İbn Kayyım El-Cevziyye diyor ki;

İlim İrfan

  /   955   /   16 Haziran 2020, Salı

 Yazdır

  

Allah Teala, insanları yarattığı gibi, onların zenginliklerini ve fakirliklerini de yaratmıştır. Allah Teala, kullarının hangisi daha güzel bir amel yapacak diye imtihan etmek için zenginlikle fakirliği yaratmış, bunları taat, masiyet, sevap ve azap için sebep kılmıştır. Nitekim Allah Teala, “Sizi bir imtihan olarak kötülüklerle (şer) ve iyiliklerle (hayır) deneyeceğiz. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz.” (Enbiya: 35) İbn Abbas bu ayet-i kerimedeki, “şer ile hayır”dan darlık ile bolluk, sıhhat ile hastalık, zenginlik ile fakirlik ve helal ile haram murad edilmiştir ve bunların hepsi imtihandır denilmiştir. İbn Yezid bu ayeti kerimeyi şöyle tefsir etmiştir, “Sizi sevdiklerinizle ve sevmediklerinizle imtihan edeceğiz. Bakalım, sevdiklerinizde ve sevmediklerinizde sabrınız ve şükrünüz nasıl olacaktır.” Kelbi, bu ayet-i kerimeyi şöyle tefsir etmiştir, “şer” ile fakirlik ve bela murad edilmiş; “hayır” ile mal ve çocuk murad edilmiştir.” Nitekim Allah Teala, zenginlik ile fakirliğin, ibtila ile imtihanın binekleri olduğunu haber vererek, “Fakat insan ne zaman Rabbi kendisini imtihan edip ikramda bulunur ve nimet verirse, ‘Rabbim bana ikram ettin` der. Ama ne zaman onu imtihan edip de rızkını kısarsa, o vakit de, ‘Rabbim “Rabbim beni aşağıladı” der.” (Fecr: 15-16) buyurmuştur. 

  

Yorumlar