Gençlerde sözlü şiddet artıyor

Şifa Bahçesi

  /   560   /   30 Haziran 2014, Pazartesi

 Yazdır

Liselerde en yaygın şiddet türlerinin ise fiziksel şiddet, tehdit, alay, lakap takma, hakaret etme, aşağılama, rencide etme ve arkadaş grubuna almama olduğu belirlendi.

  

Yapılan bir araştırmada her iki geçten birinin bir diğerine sözlü şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Bin 714 öğrenci, 173 öğretmen ve 42 okul yöneticisi arasında yapılan araştırmaya göre gençler sanal şiddetten, flört şiddetine kadar pek çok şiddet türünü birbirine uyguluyor. Liselerde en yaygın şiddet türlerinin ise fiziksel şiddet, tehdit, alay, lakap takma, hakaret etme, aşağılama, rencide etme ve arkadaş grubuna almama olduğu belirlendi.

Çok sayıda genç, öğretmen ve okul yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Liseli Gençler ve Şiddet Algısı Araştırması'da, okullarda en çok, fiziksel olarak tabir edilen 'tehdit', 'onur kırıcı, küçük düşürücü, rencide edici sözel şiddet' ile 'genci yalnızlaştıran izole edici şiddet' olmak üzere üç farklı şiddet türünün uygulandığı belirlendi. Gençler en çok sözel şiddete, daha sonra fiziksel şiddete, en son da izole edici şiddete maruz kalıyor.

ŞİDDET SINIFLARDA YOĞUNLAŞIYOR

Genç Hayat Vakfı tarafından gerçekleştirilen araştırmada, gençlerin yüzde 57.4'ünün kendi yaşıtı öğrencilerin şiddetine uğradığı dikkat çekiyor. Şiddet özellikle sınıflarda yoğunlaşıyor. Sınıflardan sonra sırasıyla en çok okul dışında, okul bahçesinde, okul koridorunda, okul tuvaletinde ve okul servisinde şiddet uygulanıyor.

Şiddet uygulanan gençlerin verdikleri cevaplara göre şiddet türleri arasında lakap takılması yüzde 50.1 ile en yaygın sebep olarak ilk sırada yer alıyor. Öğrencilerin yüzde 41.2'si kendisine kötü şakalar yapıldığını, yüzde 31.7'si alay edildiğini, yüzde 22.1'i eşyalarının kırıldığını, 11.6'sı başına kötü şeyler geleceğine dair tehdit edildiğini söylüyor.

Şiddet türleri cinsiyetlere göre de farklılık gösteriyor. Araştırmada lakap takılması, alay edilmesi, kötü şakalar yapılması gibi sözel şiddete daha çok kızların, tehdit edilmek, saldırıya uğramak, dövülmek, itmek, dayak veya tokat atılması gibi fiziki şiddetlere erkeklerin maruz kaldığı ortaya çıktı.

'HER YAŞ GRUBU ŞİDDETE MARUZ KALIYOR'

Araştırmada dikkat çeken bir başka detay da şiddet türleri ve yaş arasındaki ilişki. Araştırma sonuçlarına bakıldığında belli şiddet türlerinin yaşla birlikte artmadığı ve azalmadığı, her yaş grubunun maruz kaldığı farklı şiddet türlerinin olduğu görülüyor. 14 ve 17 yaş grubundaki gençler en çok fiziksel şiddete maruz kalırken, 17 yaş grubunda sözel şiddet türünde bir azalma ve izole edici şiddet türünde bir artış gözleniyor. Tüm şiddet türlerine en çok 16 yaş grubu şahit oluyor.

Araştırmada şiddet sonrasında gençlerin en sık başvurdukları çözüm yöntemleri ise şöyle sıralanıyor: Şikayette bulunmak, üst sınıflarda okuyan ya da popüler gençleri arabulucu yapmak, olayı büyütmeme taraftarı olmak, sessiz kalmayı tercih etmek.

Okullarda en çok maddi ve manevi bakımdan aileleri tarafından yalnız bırakılan gençler şiddet görüyor. Araştırmaya göre okullarda uygulanan şiddetin önlenebilmesi için yapılması gerekenler ise şiddetin türleri, mekanları, nedenleri, sonuçları ve özneleri gibi unsurlarını etraflıca araştırmak ve her bir çıkarım üzerine ayrı ayrı düşünmek olarak sıralanıyor.

ŞİDDETİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

Araştıramaya göre bahse konu şiddetin önene geçmek adına şunlar yapılmalı:

* Periyodik olarak saha araştırmaları yapılmalı, şiddetin değişen/dönüşen yöntemleri incelenmeli.

* Şiddete doğru müdahale yöntemlerine işlerlik kazandırılmalı.

* Öğrencilerin okulda kazanması gereken eşitlik, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi temalarının üzerine daha fazla gidilerek; öğrenci-öğrenci; öğrenci-öğretmen; öğrenci-yönetici ve öğrenci-müfredat arasındaki ilişki sorgulanmalı, şiddeti doğuran unsurlar açığa çıkarılmalı ve önlenmeli.

* Okullar ve okul etrafındaki tüm paydaşlar şiddeti bir problem olarak ele almalı ve önleme mekanizmalarını hayata geçirmeli.

* Okul iklimi çatışmadan uzak ve güvenilir sosyalizasyon mekanları haline getirilmeli. Bunun için gençler arasında gerçekleşen şiddet görünür kılınmalı, önleyici mekanizmalar oluşturulmalı.

* Şiddeti uygulayan, kendisine şiddet uygulanan ve şiddete şahit olan gençlerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini olumlu yönde etkileyecek önleyici adımlar atılmalı.

  

Yorumlar