Türkiye'de sağlık çok gerilerdeymiş

Şifa Bahçesi - Halis Sağlık

  /   266   /   02 Temmuz 2014, Çarşamba

 Yazdır

Ürkiye’nin doktor, hemşire sayısı, sağlığa harcanan kaynak gibi temel sağlık göstergelerinde OECD ortalamalarının çok altında bulunduğunu, birçok göstergede de son sırada yer aldığını bildirdi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma İşbirliği Teşkilatının istatistiklerinde Türkiye sağlıkta sınıfta kalıyor

  

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Türkiye’nin doktor, hemşire sayısı, sağlığa harcanan kaynak gibi temel sağlık göstergelerinde OECD ortalamalarının çok altında bulunduğunu, birçok göstergede de son sırada yer aldığını bildirdi. OECD’nin “2014 Sağlık İstatistikleri” güncellemesi açıklandı. Türkiye 2012 itibarıyla toplam sağlık harcamalarının GSYH’da aldığı pay açısından yapılan sıralamada OECD sonuncusu oldu. Türkiye’de sağlığa GSYH’nın yüzde 5.4’ü harcanıyor. Bu, yüzde 9.3 olan OECD ortalamasının oldukça altında bulunuyor. Güncellemede yer alan bilgilere göre Türkiye’de 2012 itibarıyla sağlık harcamalarının yüzde 77’si kamu kaynaklarından karşılanıyor. Türkiye’de kamu, OECD ortalaması olan yüzde 72’ye göre sağlığa daha çok kaynak ayırıyor. Yüzde 77’lik bu oran 2000’deki yüzde 63 ile karşılaştırıldığında önemli bir artışı gösteriyor. Artışın sağlık sigortasındaki kapsam genişletmesinden kaynaklandığı belirtildi. 

OECD’nin yüz karası

Rapora göre Türkiye kişi başına düşen doktor ve hemşire sayısında da OECD ülkeleri arasında en kötü durumda olan ülkelerden biri. OECD Sağlık İstatistikleri 2014 aynı zamanda Türkiye’de sağlık işçileri arzının son on yılda arttığını ancak OECD Standartlarının altında kaldığını gösterdi. OECD’de bin kişiye düşen doktor sayısı 6.2 olan Yunanistan bu alanda birinci. Bin kişiye 1.2 doktor düşen Türkiye ile Şili teşkilata üye ülkeler arasında sonuncu. OECD ortalaması ise bin kişiye 3.2 doktor. Türkiye hemşire sayısındaki kötü surumda. Türkiye’de 2012’de bin kişiye yüzde 1.7 hemşire ortalamasına ulaştı. Bu OECD genelinde kişi başına en düşük sayı ve OECD ortalaması olan yüzde 8.8’in oldukça altında.”
  

Yorumlar