Evde internet ve bilgisayar kullanımında dikkat edilmesi gerekenler

Halis Çocuk

  /   949   /   10 Ekim 2020, Cumartesi

 Yazdır
Pandemi sürecinde yoğunlaşan internet ve bilgisayar kullanımının ileride oluşturabileceği sorunlara dikkat çeken Sosyolog Celal Şahin, olağandışı gerçekleşen ve aleyhimize görünen süreci lehimize çevirebileceğimizi vurguladı.

  

Ev ortamında ve bilgisayar üzerinden devam edecek olan eğitimin düzenli, disiplinli olabilmesi ve kontrol edilmesi için açıklamalarda bulunan Şahin, çocuğun sadece öğrenciden ibaret olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti.

İnternet ortamına taşınan eğitim sistemine değinen Şahin, "Coronavirus salgını süreci ile birlikte eğitim-öğretim tamamen internet ortamında yapılmaya başlandı. Bahsettiğimiz bu teknoloji bağımlılığı tehlikesi çok daha ehemmiyet arz eden bir hale dönüştü. Ailelerin bilgi, beceri, kültür, eğitim seviyelerine ve imkânlarına göre bu sürecin değerlendirilmesi ve bu süreçte teknoloji bağımlılığının oluşmaması için verecekleri mücadele farklı olacaktır. Eğer bu süreci bilinçli bir şekilde yönetebilirsek aleyhimize görüneni lehimize çevirebilir, ciddi anlamda fayda elde edebiliriz." dedi.

"Aile ortamında düzen ve disiplin olmazsa öğrenciye düzenli çalışmayı telkin etmek beyhudedir"

Pandemi sürecinde aleyhimize görünen dezavantajlı durumu lehimize çevirebileceğimizi ifade eden Şahin, önerilere dikkat edilmesi durumunda kaliteli ve verimli bir aile ortamının oluşacağını vurguladı.

Şahin, "Ailede kaliteli ve verimli bir yaşam halinin oluşması için gerekli olan aile düzenimizi oluşturmaya vesile kılabiliriz bu süreci. Okulun eve taşındığı bir dönemde zorunlu olarak aile ortamımızı disipline etme mecburiyeti hasıl oluyor. Şimdi bu zorunluluk bizi çocuğun ev ortamında okul yaşamını düzenleme mecburiyetinden yola çıkarak bir bütün olarak aile yaşam düzenimizi oluşturma faydasını elde edebiliriz. Yatma, kalkma, yemek, eğitim-öğretim ve namaz saatlerinin bir arada olduğu aile ortamında disipline edilmediği takdirde kaliteden veya verimden bahsedemeyiz. Aile ortamında bir yaşam düzeni oluşturduktan sonra öğrenci olan çocuğumuzu da bu düzen içerisinde disipline etmemiz kolaylaşır. Ailede bir düzen yoksa sadece öğrencinin yaşamını disipline etmeye kalkmak beyhude bir çabadır." dedi.

"Öncelikle anne babanın iletişim araçları ile olan ilişkisini faydalı kullanım kültürü şeklinde oluşturması elzemdir"

Aile ortamı ve öğrencilik halinin ev içerisinde bir arada düzenli bir şekilde yapılabilmesi için önerilerde bulunan Şahin, internet ve kitle iletişim araçlarında ailenin tutumunun çocuğu tamamen etkilediğini belirtti.

Şahin, "İkinci olarak anne ve babalara söyleyeceğim şudur ki; telefon, bilgisayar, tablet, televizyon ve internet ile olan ilişkinin ve onların kullanım kültürünün faydalı bir şekilde oluşturulması gerekir. Öncelikle anne ve babanın iletişim araçları ile olan ilişkisini faydalı kullanım kültürü şeklinde oluşturması elzemdir. Bir anne-baba; aile ortamında faydasız, gereksiz hele hele zararlı bir kullanım örneğini ortaya koyuyorlarsa, kalkıp da çocuğundan bu aletlerin ihtiyaç durumunda faydalı bir şekilde kullanmasını istemesi abesle iştigal olur." ifadelerini kullandı.

"Anne-babalar çocuklarına her şeyin var oluş gayesini anlatsınlar"

Gaye ve amacı öğretmenin öğrencinin ve çocuğun geleceği açısından çok önem arz ettiğini ifade eden Şahin, "Anne-babalara üçüncü tavsiyem de gayelilik bilincini çocuklarına kazandırsınlar. Her şeyin var oluş gayesini çocuklarına güzelce anlatsınlar. Televizyonun, tabletin, bilgisayarın ve internetin niçin var olduğunu anlatsınlar. Sonra da onlara bu amacın dışında bir kullanımın gereksiz, faydasız ve zararlı olacağını güzelce ifade etsinler. Böylece gaye ve amaçlılık bilinci kazandırılmış olur. Bu sayede çocuk hayatı boyunca her şeyi gayesine ve amacına göre kullanma ahlakını ve bilincini kazanmış olur." dedi.

İnternet ve bilgisayar kullanacak çocuklar için aileler nelere dikkat etmeli?

İnternet ve bilgisayar kullanımında çocukların karşılaşabilecekleri sorunlara karşı önlemlere de değinen Şahin, alınması gereken tedbirleri şöyle anlattı:

Çocukların internet ve bilgisayar kullanımı esnasında her türlü zarardan korunması ve bunları faydalı şekilde kullanabilmesi için neler yapılmalı?

Birincisi; öncelikle çocuğun kullandığı bilgisayar, tablet, telefon veya televizyondan istifade ettiği zamanlarda, anne-baba, ekrandakileri görebileceği şekilde onu uygun bir yere yerleştirmesi lazım.

Eğer küçük çocukları varsa bu çocuğun ders çalışmasını zorlaştırabilir O nedenle uygun bir ortam oluşturun.

Birlikte derse girmesini sağlamak ders bitim saatini bilip ders bitimi saatinde gidip kendisine eşlik etmek.

Çocuğun hissetmeyeceği şekilde interneti kullandığı süre içerisinde arama geçmişini kontrol etmek. Sonuçta çocuk bu… hiç beklenmedik, istenmedik görüntüler, linklerin bildirimi gelebilir veya çocuk istemeden dokunmuş olabilir. Ciddi anlamda zarar verici şeylere girmiş olabilir.

Çocuk sadece öğrenciden ibaret görülmemeli, öğrencilik dilimi mutlaka disipline edilmeli. Okuldaymış gibi ders saati, teneffüs, dinlenme ve tekrar edilmesi gereken ders ne gerekiyorsa bunlara riayet edilmeli.

Çocuğun anne ve babası ile geçirmesi gereken saatleri, fiziksel ve sosyal aktiviteleri bizatihi anne-babanın da katılımcı olduğu oyunlar olabilmeli.

Tabiatla ve toprakla buluşma olabilmeli. Bu şekilde çocuğun bütün yaşam ihtiyaçları da öğrencilikle beraber düşünülüp şekillendirilmelidir.

Bu tavsiyeler doğrultusunda hareket edildiği takdirde çok fazla bir sorun yaşanacağını düşünmediğini belirten Şahin, son olarak şöyle konuştu:
"Anne-babalar, kendi yaşam hallerinde kitle iletişim araçlarıyla olan ilişkilerinden yola çıkarak bir düzenlemeye, bir disipline gidecek olurlarsa kesinlikle çocuklarının yaşam hallerini ve kitle iletişim araçlarıyla ilişkisini rahatlıkla düzenleyebileceklerini düşünüyorum."

  

Yorumlar