Ergenle nasıl iletişim kuralım

Halis Bilgi

  /   344   /   08 Temmuz 2014, Salı

 Yazdır

Özdeşim ergenlik döneminin önemli süreçlerinden biridir. Bu dönem birey özdeşim kuracağı birini arar. Erkek çocuk babayla özdeşir, onun için baba hem rakibidir, hem de özdeşim nesnesidir. Kız çocuk ise anneyle özdeşim kurar

Ergenlik dönemine gelmiş çocuklarınızla sağlıklı iletişim kurabiliyormusunuz

  

Ergenlik dönemine ulaşmış çocuklarınızla aranızda bazı sorunlar olabilir. Çünkü genç artık çocukluğun engin dünyasına veda etmiş, yeni bir sürece adım atmıştır.

Yeni süreçte kendini ispat etmek ve güvenilen biri olmak istemektedir. Bu dönem çocuğunuzla konuşurken onu anlamaya çalışın, verdiği sırları ifşa etmeyin, kendi hayatınızdan örnekler vererek destekleyin. Çünkü çocuğunuz sizin kendisine ne kadar güvendiğinizi test etmek ister ve kendisine kuşku ile yaklaştığınızda kendini kötü hisseder. Bu nedenle "sana güveniyorum" duygusunu çocuğunuza bir şekilde hissettirin.

Çocuğunuzun derslerinde düşme olabilir, bunun yeni süreçle ilgili bir durum olduğunu düşünüp çocuğunuza yardımcı olun.

İlişkilerinizde suçlayıcı bir tutum içinde olmayın

Çocuğunuzu destekleyin, birlikte vakit geçirmeye çalışın.

EVE GEÇ GELİRSE NE YAPARSINIZ?

Annelerin büyük çoğunluğu "oğlumuz artık söz dinlemiyor eve geç geliyor" diye yakınıyorlar. Elbette gencin eve geç gelmesi ve ailenin düzenini bozması kabul edilebilecek bir durum değildir. Fakat burada doğru bir metotla yaklaşarak gencin hatalarını anlamasına yardımcı olabilirsiniz.

Oğlunuz akşam eve geç geldiğinde ilk tepkiniz ne olur?

Çocuğunuz akşam eve geç geldiğinde, ona "sen zaten hep böyle yaparsın, bak arkadaşların vaktinde geliyor, derslerine çalışıyor, yüksek not getiriyorlar senin notların ise hep kötü..." dediğinizde , o da size tepki ile karşılık verecek olumlu bir sonuç elde edemeyeceksiniz. Oysa uygun bir saatte onunla konuşabilir ve yaşanan sorunları izah edebilirsiniz. Evin düzeninin bozulduğunu örneklerle açıklayabilir ve çocuğunuzu empati yapmaya davet edebilirsiniz. Eğer doğru metotla yaklaşırsanız, oğlunuz bir süre sonra "aileme zarar veriyorum" diye düşünür ve sizi anlamaya çalışır.

ERGEN VE ÖZDEŞİM

Özdeşim ergenlik döneminin önemli süreçlerinden biridir. Bu dönem birey özdeşim kuracağı birini arar. Erkek çocuk babayla özdeşir, onun için baba hem rakibidir, hem de özdeşim nesnesidir. Kız çocuk ise anneyle özdeşim kurar. Çocuk bu süreçte özdeşimini sağlıklı bir şekilde kurduysa ileriki yıllarda sorun yaşamaz.

Özdeşim kapsamında ergen modeli ya red eder ya da kabul eder. Bazen de modelle başa çıkamayacağını anlar sürekli onay almak ister ve içine kapanır. Ergen eğer modelle özdeşleşemeyeceğine inanırsa, sürekli onu eleştirir. Ret edildiğinde ise içine kapanır. Her durumda da ergen sancılı bir durumdan geçmektedir ve ailenin desteğine ihtiyacı vardır.

Ergen bir yandan ebeveyni ile özdeşleşmeye çalışırken, öte yandan onlarla rekabet halindedir. Bu durumda aile ergenle çatışmaya girmeden uzlaşma yoluna gitmelidir.

AİLE NE YAPMALIDIR?

- Aile çocuğuna sevgisini ifade etmekten kaçınmamalıdır.

- Baba çocuğun zihninde sadece para getiren biri olarak görülmemeli, aynı zamanda paylaşan ve sevgisini gösteren bir model olmalıdır.

- Aile çocuğunu anlamalı ve onunla empati kurmalıdır.

- Aile ergeni tanımalı, dönemsel özelliklerini bilmeli ve bu minvalde hareket etmelidir

- Aile ergenle ilişkilerinde sevgi ve anlayış temelli hareket etmelidir .

- Aile ergeni eleştirmemeli onunla uzlaşmaya çalışmalıdır.

- Aile çocuğuna güvenmeli ve bunu ona hissettirmelidir.

İMAM-I GAZALİ'DEN TAVSİYELER

Ey oğul! Nasihat etmek kolaydır. Mühim olan onu tutup, gereğince amel etmektir. Bu ise çok zordur. Cünkü benlik ve nefis üstünlügü olan kişilere nasihat acı gelir, yasaklanan işler ise onlarin kalplerine güzel ve cazip görünür.

Ey oğul istediğin kadar yaşa. Nasıl olsa bir gün öleceksin; dilediğini sev, nasıl olsa bir gün ayrılacaksın; istediğini yap, nasıl olsa bir gün hesabını vereceksin.

Hak yoluna girmek isteyene dört şey vacibtir:

1- İçinde hurafe ve bid'at olmayan doğru ve sağlam bir inanç.

2- Bir daha kusur işlememek ve günaha girmemek hususunda nasuh tevbesi etmek.

3- Hak sahiplerinin senin üzerindeki haklarını onlar hoşnut oluncaya ve üzerinde hakları kalmayıncaya kadar ödemek.

4- Allah'ın emir ve yasaklarını bilecek kadar din bilgisini, dünyada kendini kurtaracak kadar da diğer ilimleri okuyup, ögrenmek.

Yapılmamasi gereken şeyler: 'Mümkün mertebe kimse ile herhangi. bir hususta münakaşa ve münazara etme! Çünkü bunda büyük zararlar vardır. Münakaşa; haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik (ego) ve benzeri kötü huyların kaynağıdır. Nasihat etmek ve vaizlik taslamaktır. Bu işi ancak iki şartla yapabilirsin. Söyleyeceğin nasihatları evvela kendin tutacaksın. Ondan sonra baskalarina öğüt vereceksin.

  

Yorumlar