Çocuklarla konuşmak gerekir

Halis Çocuk

  /   223   /   12 Temmuz 2014, Cumartesi

 Yazdır

Erken çocukluk dönemindeki deneyimler, bağlantıların kuvvetli mi yoksa zayıf mı olacağın sorusunda önemli bir rol oynuyorlar

İki yaşına kadar çocuklarla konuşmak onların zihni gelişimine katkı sağlar

  Amerikalı araştırmacılar insan beyninin yaşamın ilk yıllarında çok hızlı geliştiğini ve küçük çocuklarla “normal” konuşulduğunda, çocukların öğrenmeye teşvik edildiğini söylüyor.
Çocuklarla iki yaşına kadar doğru dürüst konuşulmamasının özellikle de sosyal olarak zayıf olan ailelerin çocuklarının okulda iki yıl kadar geri kalmasına neden olduğuna dikkat çekiliyor.

Amerikan Bilimsel İlerleme Topluluğu’nun (AAAS) konferansında konuşan Florida Atlantik Üniversitesi psikologu Erika Hoff, dilin zengin ve karmaşık olması gerektiği görüşünde. İnsan beyni yaşamın ilk yıllarında inanılmaz derecede hızlı gelişiyor. Üçüncü yaşa kadar milyarlarca sinir bağlantısı oluşuyor. Erken çocukluk dönemindeki deneyimler, bağlantıların kuvvetli mi yoksa zayıf mı olacağın sorusunda önemli bir rol oynuyorlar diyor Columbia Üniversitesi nörologu Kimberly Noble de. Nörolog, daha zorlu koşullarda yaşayan ailelerin ve eğitim durumu yüksek olan ailelerin çocuklarının beyinlerini karşılaştırmış. En önemli fark konuşmanın gelişmesinden sorumlu beyin yapılarında saptanmış. Sosyoekonomik durumu yüksek olan ailelerden gelen çocuklarda bu bölgeler ilerleyen yaşla birlikte daha fazla işliyor.

Stanford Üniversitesi psikologu Anne Fernald, İspanyolca konuşan düşük gelirli ailelerde yetişen çocukların gün boyu yetişkinlerden neler duyduklarını araştırınca, çocukların anne babalarından pek bir şey öğrenmediklerini görmüş. Gerçek öğrenme süreci çocuklarla doğrudan doğruya konuşulunca işliyor diyor Fernald. Bu yüzden anne babaların erken yaşlardan itibaren çocuklarıyla konuşmalarını öneriliyor.  

Yorumlar