Nasıl bir aileyiz?

Halis Bilgi - Popüler Haber - Bizim Aile

  /   349   /   28 Temmuz 2014, Pazartesi

Milli gazete
 Yazdır

Sağılıklı aile düzeninde aile üyelerinin hepsi görev ve sorumluluklarını yerine getirir, aralarında duygusal bağlar vardır

Kendimizi ve aile yapımızı gözden geçirmenin zamanı

  

Şüphesiz her anne babanın ideali, İslam ümmetine hizmet edecek. Rabbine hakkıyla kul olacak, ihtiyarlık, zamanlarında yardımına koşacak ve saygısını asla eksik etmeyecek evlatlar yetiştirmektir. Ancak bu o  kadar kolay bir iş değildir. Büyütmek için sayısız emekler verdiğimiz, işte benim hayırlı evladım diyebileceğimiz günleri sabırsızlıkla beklediğimiz çocuklarımızın her şeyden önce sağlıklı bir aile ortamında yaşamaya hakları vardır. Peki çocuklarımız için bu ortamı nasıl hazırlayacağız? Sağlıklı  bir aile nasıl olmalıdır?

Sağlıklı aile üyelerinin  o aileye ait olmaktan mutluluk duydukları bir topluluğun ifadesidir. Sağılıklı aile düzeninde aile üyelerinin hepsi görev ve sorumluluklarını yerine getirir, aralarında duygusal bağlar vardır. Kişiler bağımsız oldukları halde birbirlerine isteyerek ve zevkle yardım ederler. Aile kendi üyelerini değerli bulur. Toplumla ilişkisi dengelidir. Yani ne toplumdan kopuktur. Ne de toplumun baskısına tümüyle boyun eğmiştir.

Eğer sağlıksız bir aile iseniz bu çocuğunuzun gelişimini olumsuz yönde etkileyecektir. Ailede bazı kurallar gizlidir ve bunlar  tartışılmamalıdır.  Bu kurallar aileyi  hem sağlıksız bir ortama sürükler, hem de bu ortamı devam ettirir. İşte sağlıksız ailelerde geçerli olan gizli kurallar

1_ Denetleme: Sağlıksız ailenin en temel savunma mekanizmasıdır. Böylece her şey önceden kestirebilir. Kontrol altına alınabilir. Kendiliğinden ortaya çıkan davranış kötüdür ve mutlaka cezalandırılmalıdır. Denetlenmeden söylenilen söz, ifade edilen duygu ve heyecanlara asla izin verilmez. Denetleme, doğal olarak gelişen ve ifade edilen duyguları öldürür. Aileye sağlıksız bir güven duygusu verir.

2_ Mükemmel olma: Yapılan her işte girilen her sınavda, söylenilen her sözde kişinin mükemmel olması beklenir. Yapılan her iş göstermektir, başkalarının beğenisi için yapılır. Ölçütler bellidir. Üstelik bu ölçütleri başkaları belirlemiştir, herkes bu ölçütklere uymalıdır. Bunlar çerçevesinde en mükemmeli yapmalıdır. Birey bu ölçütleri değiştiremez ya da tartışamaz. Mükemmel olma, sağlıksız aileledeki belki de en belirgin özelliktir. Bu kural kişide önemsiz olduğu düşüncesini geliştirir. Ailenizde bu kural geçerliyse ne yazık ki,  kendisini değersiz bulan ve bu değersizlikten utanç duyan bir nesil hazırlıyorsunuz demektir.

3_ Suçlama: Denetlenmeden yapılan, ve mükemmel olmayan davranışlar ortaya çıkınca suçlama kendini gösterir. Olayları olduğu gibi kabul edemezseniz suçlamaya karar  verirsiniz.

Matematik dersinde öğretmeni Ahmet’i tahtaya kaldırdı ve bir problem vererek çözmesini istedi. Ahmet çözüm esnasında en azından üç hata yaptı ve öğretmeninin yardımıyla problemi çözebildi.

Sağlıklı bir aile iseniz bu durumda, oğlunuz Ahmed’iin matematikkle ilgili bazı konularda henüz öğrenmesi gereken yeni kavramlar ve çözüm yolları olduğunu düşünür bunu doğal karşılarsınız.

Sağlıksız bir aile iseniz, Ahmet’i öğretmeni ya da o sınıftaki başka bir durumu suçlama yoluna gidersiniz. Üstelik Ahmet’in matematik problemini çözemeyişini utanılacak bir şey olarak algılar bu utanılacak durumun sorumlularını arasınız.

Böylece her şeyin denetim altında tutulması gerektiği ve yapılanların mükemmel olması zorunluluğunu pekiştirmiş oldunuz. Ahmet’in hatalar yaparak iyiye doğru gidecek olan ilerleme basamaklarını dikkate almazsınız. Oğlunuz Ahmet’i  hiçbir şey öğrenmekten zevk almayan sürekli bir kaygı içinde yaşayan bir çocuk haline getirirsiniz.

4_ Konuşmak yasak: Aile içindeki yanlış  kural ve davranışlardan söz etmek yasaktır. Kişilerin konuşmalarını yasaklamak demek, insanların en temel ihtiyacı olan iletişim olanağı ortadan kaldırmak, onların insanlığını reddetmek demektir.

5_ Küskünlük ve kırgınlıkların sürdürülmesi: Sağlıksız aile düzeni kırgınlıkların devamını ister. Aile içindeki küskünlüklerin sürdürülmesi kişilerin birbirlerini anlamalarını ve sağlıklı ilişkiler kurmalarını engeller.

6_ Kimseye güvenmeme: Sağlıksız bir aile ortamında yaşıyorsanız, kimsenin kimseye güvenmediği bir yerdesiniz demektir. Yüzeyde sanki herkes birbirine güvenir gibi davranır ama gerçek anlamda kimse birbirine güvenmez. Böyle bir ailede yetişen kişi, kimseden saygı ve gerçek sevgi görmediği için, kimsenin kendine yardım edeceğine inanmaz.

7_Beş temel özgürlüğün inkarı: Sağlıksız ailede kişilerin doğal olarak geliştirdikleri algılama duygu düşünce, davranış arzu ve amaçları  inkar edilir. Bu durumda çocuğunuz içinden geldiği gibi davranamaz. Çünkü başkalarının ondan beklediği biçimde algılamalı, duygulanmalı, düşünmeli, davranmalı, arzu etmeli ve amaç edinmelidir”

Olgun İnsanlar Yetiştirmek İstiyoruz

Hepimizin yegane özlemi olgun insanlar yetiştirmektir.  Bu aşamada her şeyden önce biz büyüklerin olgunlaşma yolunda önemli adımlar atmış olmamız gerekir.

Olgun insan, değiştiremeyeceği durumu kabul eden ve probleme o noktadan yeni bir çözüm arayan kişidir. Bunu çocuklarımıza da öğretmeliyiz.

Çocuklarımıza karşı insaflı olmalı ve onlarında olgunlaşma şanslarının olacağını içimize sindirmeliyiz.

Unutmayalım ki, hoşgörü, karşımızdakini istediğimiz gibi olmaya zorlamak değil, kendi istediği gibi mutlu olmasına imkan verebilmektir.

  

Yorumlar