Boşanmış ailelerin çocukların acısı

Halis Çocuk

  /   510   /   28 Temmuz 2014, Pazartesi

Aileakedemisi
 Yazdır

Bir çocuk anne-babası öldüğünde mi daha çok acı çeker yoksa boşandıklarında mı? Araştırmalar boşanmanın çocuk için daha riskli olduğunu gösteriyor

Çocuklar, anne ve babasının ölümünden çok, anne ve babasının boşanmasından acı çeker

  

Boşanma, Toplumda oldukça sık görülmeyen başlanan bir durum. Eşler, bir dizi nedenlerden dolayı evlilik kurumunu işletemez ve ayrılmaya karar verebilir. Elbette bunda bir yere kadar sakınca görülmeye bilinir. Fakat, eğer evlilik kurumunda boşanmalarda söz sahibi sadece anne ve baba'da değil bir de çocukların durumunu göz önüne almak gerekir.

Boşanan çiftlerin çocuklarının psikolojik durumu, çocukların hayatında bıraktıkları izler  ve çocukların gelişimine etkileri dikkate alınmalı. Bu yüzden de "Boşanma" her ne kadar meşru da olsa hoş görülmeyen bir uygulama olarak kabul edilmiştir.

Bir çocuk anne-babası öldüğünde mi daha çok acı çeker yoksa boşandıklarında mı? Araştırmalar boşanmanın çocuk için daha riskli olduğunu gösteriyor.

Amato ve Keith’in (1991) yapmış olduğu meta-analiz çalışması ölüm nedeniyle ebeveynlerinden birini kaybeden çocukların, bozulmamış iki ebeveynli ailelerdeki çocuklardan daha kötü durumda, boşanmış ailelerin çocuklarından ise daha iyi durumda olduklarını göstermiştir. Amato ve Keith çok sayıda araştırmanın sonuçlarını incelemişler ve şu değerlendirmeyi yapmışlardır: “Çoğu çalışma boşanmış ailelerin çocuklarının en kötü durumda olduğunda göstermektedir”

Uzmanlar bu konuyla ilgili şunları söylemektedir:

“Ebeveynin ölümü, özellikle, okul başarısızlığı, sosyo-ekonomik dezavantaj, zihinsel ve psikolojik sağlık sorunları üzerinde ebeveynlerin boşanması kadar olumsuz etki yapmaz”

  

Yorumlar