Unutulan tedavi yöntemi

Halis Sağlık

  /   521   /   28 Temmuz 2014, Pazartesi

Stargazete
 Yazdır

İslam ülkelerinde Sünneti Seniye olması nedini ile uygulanagelen bu yöntem, son 10 yılda ciddi araştırmalara konu olmakta,

Peygamberimizin sünneti de olan Hacamat tedavi yönetim yeniden geliyor

  Hacamat; ağrısız, acısız bir uygulama olup,  aşırı kan akıtma söz konusu değildir ve uygulamalardan kısa bir süre sonra iz kalmaması gerekir. Medyada görülen hacamat uygulamaları teknik olarak bir çok yanlışı barındırmakta; hatta sağlıksız ortamlarda uygulanmakta, insanımızın hayatı, sağlığı tehlikeye atılmaktadır. Hastalık durumları dışında koruyucu bir tıp yöntemi olarakta tercih edilen hacamat ayrıca Peygamber Efendimizin (SAV) tavsiye ettiği önemli bir tıbbi uygulamadır.

Prof. Dr. Erkan Topuz da bu yöntemi tavsiye ediyor !

Emsey Hospital Onkoloji Direktörü Prof. Dr. Erkan Topuz kanser hastaları için alternatif tedavi yöntemi olarak hacamat yöntemini öneriyor. Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Nurettin Lülecinin Prof. Dr. Erkan Topuz üzerinde de uyguladığı hacamat yöntemi ile Prof. Dr. Erkan Topuz vücudunda bulunan kronik ağrı şikayetlerinden kurtulduğunu belirtiyor.

ABD’de 2004 yılından beri uygulanıyor

2004 yılından beri Amerika Teksas Üniversitesindeki Dr. Anderson Kanser Merkezi'nde uygulanan (WetCupping) yani hacamat tedavisi kanser hastalarının ağrılarını dindirme, bağışıklığı artırma, tedaviye toleransı kolaylaştırma ve gerek radyo gerekse kemoterapinin olumsuzluklarını azaltmak amacı ile tamamlayıcı ve alternatif bir tedavi yöntem olarak değerlendiriliyor.  Konuya ilişkin bilimsel araştırmalar devam etmekle birlikte; kupa tedavisi, alışılmış kanser tedavilerine ek, tamamlayıcı bir yöntem olduğundan hastalar arasında aromaterapi, yoga ve meditasyondan daha çok tercih edilmektedir. Kupa tedavisi, bu merkezlerdeki kanser tedavilerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Kupa tedavisi deneyimli hekimler tarafından uygulanmalıdır. Aksi halde hastalar birçok sağlık sorunu ile karşı karşıya kalabilir. Hem hekim olmayanların bu tür işlemleri yapması yasal değildir.

Kanser hastaları için alternatif tedavi yöntemi

Kanser hastaları, normal klasik tedavi yanında birçok alternatif tedaviden umut beklemektedir. Ülkemizde ilgi alanı kanser tedavisi olan doktorlar daha çok kemoterapi, radyoterapi ve onkolojik cerrahi uygulamaları ile tedavideki sınırlı seçenekleri hastalara sunmaktadırlar.

Dünyada ise, artan bir şekilde alternatif ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına yönelim söz konusudur. Son 10 yılda tamamlayıcı tıp uygulamalarına talep yüzde 24'lerden yüzde 60’lara varan oranda artmıştır. Bu yöntemlerde daha çok kanser değil, onu oluşturan mekanizmalar üzerine yoğunlaşılmaktadır. Bu bağlamda hacamat öne çıkan, insanlarca da talep edilen uygulamalar arasındadır. Milattan önce tatbik edildiğine dair bir çok kanıt vardır. İslam ülkelerinde Sünneti Seniye olması nedini ile uygulanagelen bu yöntem, son 10 yılda ciddi araştırmalara konu olmakta, gerek Amerika gerekse Angiltere ve Almanyada wet-cupping therapy (ıslak kupa tedavisi: hacamat) dernekleri kurulup organize olunmaktadır.

Prof. Dr. Nurettin Lüleci  " genetiği değiştirilmiş gıdaların kullanımının gittikçe artması, deniz ürünlerinin ağır metalleri bünyemize taşıması, sağlık su ve diğer içeceklerin alınması ve çevresel olarak maruz kaldığımız toksik ve  kanserojenler ciddi sağlık sorunları oluşturmaktadır. Kanser hücrelerinin vücuttaki enerji akışını bozduğu varsayımına ve bilindik kanser tedavilerinin hastalarda oluşturduğu olumsuzlukların ortadan kaldırılmasına yönelik tedavi yaklaşımlarının söz konusu olduğunu, hacamatın zararsız ,doğal ve etkin uygulamalardan sadece birisi olduğunu ” belirtmektedir.  

Kanser ağrılarını hafifletiyor atak oluşumunu azaltıyor

Maling tümörlerin tedavisinde uygulanan kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerinin ortadan kaldırılmasında ıslak kupa (WetCupping) yani hacamat tedavisinin faydalı olduğu gösterilmiştir. Kupa tedavisi kanseri tek başına tedavi etmez, ancak immüniteye katkıları, dokulardaki toksik birikimlerin cild yolu ile atılması, temizlenmesi hastaların yaşam kalitelerine önemli katkılar sağlar. Hacamat kanser ağrılarını, hastalığın şiddetine bağlı olarak hafifletir ya da ortadan kaldırır. Özellikle adale ağrıları baş ağrıları, yogunluk, uykusuzluğa bağlı ağrılar birincil olarak düzelir. Kemoterapi yada Radyoterapinin etkilediği sinir dokusunun etkilendiği ağrı türlerinde ve nöropatik ağrılarda  azalmalar görülür.  Islak kupa tedavisi kanser hastalarına uygulandığında hastalar kendilerini daha iyi hissetmekte, daha hızlı toparlanmakta ve tedaviye daha olumlu yanıt vermektedirler. Bu tür tamamlayıcı tıp yöntemlerinin vucudun kök hücre üretmesini provoke ettiği bilinmektdir. Islak kupa tedavisi kemoterapi ve radyoterapi alınımını kolaylaştırır. Hacamat tedavisi gören hastalarda nükslerin oluşmasının ciddi derecede azaldığı belirtilmektedir.  

Yorumlar