Üvey evlata tedavi imkanı

Halis Sağlık

  /   252   /   05 Ağustos 2014, Salı

AA
 Yazdır

Kanun koyucunun aile yardımı ödeneğine müstahak çocukları belirlerken, özüvey ayrımı yapmadığı, çocuk üvey de olsa geçiminin devlet memuru tarafından sağlanması halinde aile yardımı ödeneğine müstahak gördüğü vurgulandı.

İkinci eşlerden olma çocukların tedavilerinin yapılmasında kolaylıklar sağlanıyor

  

Kayseri'de bir kişi, eşinin ilk evliliğinden olan çocuğunun kendisine ait sağlık hizmetlerinden yararlanması için ilgili kuruma başvurdu.

Kurum, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği uyarınca üvey oğlunun bakmakla yükümlü olduğu kişiler kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle istemi reddetti.

Davacının Kayseri 1. İdare Mahkemesinde açtığı dava da reddedildi.

Davacı idare mahkemesi kararını temyiz ederek bozulmasını istedi.

Sosyal devletin gereği

Temyiz istemini görüşen Danıştay 5. Dairesi, Kayseri 1. İdare Mahkemesi'nin kararını bozdu.

Dairenin gerekçesinde, kanun koyucunun aile yardımı ödeneğine müstahak çocukları belirlerken, özüvey ayrımı yapmadığı, çocuk üvey de olsa geçiminin devlet memuru tarafından sağlanması halinde aile yardımı ödeneğine müstahak gördüğü vurgulandı.

Gerekçede, ''Bu husus ve ayrılmış ailelerde velayeti anneye verilmiş çocuğun babasının, çocuğun sağlık giderleriyle ya da diğer giderleriyle ilgilenmesi hususundaki ülke gerçekleri dikkate alındığında davacının isteminin olumlu karşılanmasının sosyal devlet ilkesinin de bir gereği olduğu tartışmadan uzaktır'' görüşüne yer verildi. 

  

Yorumlar