Çocukların suça itilmesinde artış

Örnek - Halis Çocuk

  /   209   /   23 Ağustos 2014, Cumartesi

Zaman
 Yazdır

Çocukların 2013 yılında, yüzde 44,5’i mağdur, yüzde 42,2’si suça sürüklenme, yüzde 5,9’u kayıp (bulunan), yüzde 3,1’i bilgisine başvurma ve yüzde 4,2’si de diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

  


Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2013 yılı ‘güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklar’ adlı çalışmasına göre; güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı 2013 yılında, 2012 yılına göre yüzde 11,6 arttı.

Çocukların yüzde 57,9’unun 15-17 yaş grubunda, yüzde 25’inin 12-14 yaş grubunda, yüzde 17,1’inin ise 11 yaş altı çocuklar olduğu görüldü. Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların 2013 yılında yüzde 68,6’sı erkek, yüzde 31,4’ü ise kız çocuğu oldu.

    Güvenlik birimlerine kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile yani suça sürüklenme nedeni ile gelen 115 bin 439 çocuğun yüzde 88,7’si erkek ve yüzde 11,3’ü ise kız çocuğu oldu. Hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan çocuk sayısı 2013 yılında, 2012 yılına göre yüzde 30, mağdur çocuk sayısı ise yüzde 8,8 arttı. Çocukların 2013 yılında, yüzde 44,5’i mağdur, yüzde 42,2’si suça sürüklenme, yüzde 5,9’u kayıp (bulunan), yüzde 3,1’i bilgisine başvurma ve yüzde 4,2’si de diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

    Suça sürüklenme ile güvenlik birimlerine getirilen 115 bin 439 çocuktan 42 bin 540’ı yaralama suçu ile isnat edildi. Bu suçu 33 bin 38 çocuk ile hırsızlık, 10 bin 504 çocuk ile de uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak suçu izledi. Ayrıca, 4 bin 269 çocuk mala zarar verme, 4 bin 20 çocuk ise tehdit suçu ile isnat edildi.

    Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 54,8’i ailesine teslim edilirken, yüzde 37,8’i adli birimlere sevk edildi. Sosyal kuruma teslim edilen çocuk oranı ise yüzde 3 oldu. Ancak geliş nedeni suça sürüklenme olarak değerlendirildiğinde; çocukların yüzde 85,2’si adli birimlere sevk edilirken, yüzde 13,5’i ailesine teslim edildi. Mağdur olarak gelen çocukların yüzde 87,8’i ailesine, yüzde 3,3’ü yakınlarına-akrabasına, yüzde 2,3’ü sosyal kuruma teslim edilirken, yüzde 2,9’u da adli birimlere sevk edildi. Suça sürüklenme nedeni ile güvenlik birimlerine getirilen 115 bin 439 çocuğun yüzde 41,9’u bağımlılık yapan madde kullandı. Bu çocukların 32 bin 849’unun sigara, 4 bin 439’unun esrar, 3 bin 46’sının sigara ve esrar, 2 bin 970’inin de sigara ve alkol kullandığı görüldü.


  

Yorumlar