Suç mağduru çocuklara psikolojik desstek

Örnek - Halis Çocuk

  /   385   /   01 Eylül 2014, Pazartesi

İHA
 Yazdır

Bakanlığa ait 61 Çocuk Destek Merkezinde çocuklara ve ailelere yönelik standartlaştırılmış bir program uygulanacak, grup çalışmaları yapılacak

Devlet,, suç mağduru olmuş çocuklara, danışman dessteğinde eğitim verecek

  

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Çocuk Destek Merkezlerinde suç mağduru, suça sürüklenen ve sokaktaki çocuklar ve aileleri için psiko-sosyal destek programı başlatılacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Çocuk Destek Merkezlerinde suç mağduru, sokakta yaşayan ve suça sürüklenen çocuklar ve aileleri için psiko-sosyal destek programı başlatılacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, suç mağduru, suça sürüklenen, sokakta ve risk altında bulunan çocuklara ve ailelerine "Çocuk Destek Merkezleri"nde vereceği "psiko-sosyal destek" programının içeriğini belirledi.

Bakanlık tarafından ilk defa hayata geçirilecek çalışma kapsamında, bu merkezlerden hizmet alan çocuklara ve ailelerine uygulanacak programın belirlenmesine yönelik "Çocuk Destek Merkezlerinde Uygulanacak Psiko-sosyal Destek Programı Çalıştayı" yapıldı.

Avrupa Birliğinin finansmanlığında UNICEF'in desteği ile yapılan çalıştaya, Bakanlık yetkilileri, saha çalışanları ve akademisyenler katıldı. Çalıştay çıktıları doğrultusunda çocuklara ve ailelerine uygulanacak psiko-sosyal destek programı taslak eğim modülleri ve bireyselleştirilmiş risk değerlendirme formu hazırlandı.

Ankara'daki ikinci çalıştayda taslak eğitim modülleri değerlendirilerek, saha çalışanları tarafından her bir modülün pilot uygulaması başlatılacak.

Eylül'de yapılacak üçüncü çalıştayda uygulama sonuçlarının geri bildirimleri alınarak nihai hali verilecek programın uygulamasına kasım ayında başlanacak.

-Her çocuğun danışmanı olacak

Programla, hedef kitledeki her bir çocuğun yaşam becerisi zenginleştirilip, entelektüel kapasitesi artırılıp refah ve mutluluk içinde yaşam kalitesini yakalaması hedefleniyor.

Bakanlığa ait 61 Çocuk Destek Merkezinde çocuklara ve ailelere yönelik standartlaştırılmış bir program uygulanacak, grup çalışmaları yapılacak. Merkezlere sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı,öğretmen ve çocuk gelişimcileri gibi meslek gruplarından danışmanlar atanacak, her çocuğun bir danışmanı olacak.

Çocuk Destek Merkezlerinde çocuklara ve ailelerine verilecek psiko-sosyal destek programı ile ilgili Adalet Bakanlığının "Çocuk Eğitim Evleri"nde uygulanan psikososyal destek programı olan "Ardıç" programının içeriğinin kullanım izni alındı. Ardıç Programı belirli bir süre için özgürlüğünü yitiren çocuklar için hizmetleri ve olanakları iyileştirerek, onların tahliye olduktan sonra tekrar topluma katılmasını ve kanunla ihtilafa düşme olasılığının azaltılmasını amaçlıyor.

-Çocuk Destek Merkezleri

Suç mağduru, suça sürüklenen, sokakta ve risk altında bulunan çocuklara özgü Çocuk Destek Merkezleri oluşturan Bakanlık, bu çocukların temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakın çevrelerine dönmelerini ve diğer sosyal hizmet modellerine hazır hale gelmelerini sağlamak üzere hizmet veriyor.

İstismar mağduru çocuklara yönelik istismarın etkileri ve istismar sonrası oluşan davranış problemleri ile suça sürüklenen ve sokaktaki çocukların davranış problemlerinin iyileştirmesine yönelik çalışmalar yapıyor. 

  

Yorumlar