İnternet bağımlığı da hastalık

Şifa Bahçesi - Popüler Haber

  /   351   /   04 Eylül 2014, Perşembe

Milliyet
 Yazdır

Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde halen 'İnternet Bağımlılığı Polikliniği' adı altında oluşturulan poliklinikte hizmetler sürdürülmektedir.

Türkiye'de ilk, internet bağımlısı kişilere psikolojik tedavi

  

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesindeki Türkiye'nin ilk 'İnternet Bağımlılığı Polikliniği'nde 94 internet bağımlıtedavi edildi.

MHP Tokat Milletvekili Reşat Doğru, internet bağımlılığına ilişkin sorunları bir soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Doğru, Türkiye'de internet bağımlılığına ilişkin poliklinik olup olmadığı ve bugüne kadar kaç hastanın tedavi edildiği sordu. Müezzinoğlu ise TBMM'ye gönderdiği yazıda, internet bağımlılığına ilişkin hastalıkların Türkiye'de tedavi edilebildiğini belirtirken, polikliniklere “internet bağımlılığına” ilişkin bir isim verme zorunluluğu bulunmadığını anımsattı. 
Yine de Türkiye'de İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde bir internet bağımlılığı polikliğini oluşturulduğunu belirten Müezzinoğlu, şu açıklamayı yaptı:
“Polikliniklerin isimlendirilmesine yönelik bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, hastalara etkin, ulaşılabilir sağlık hizmeti sunumu açısından hekim seçmesine kolaylık sağlanması bakımından klinisyen uzmanların branşlarına göre poliklinik isimlendirmesi yapılabildiği gibi; bazı özel hastalık gruplarına yönelik hizmet vermek üzere hastalığa özgü isimlenidirme de yapılabilmektedir. Sanal bağımlılık konusunda, bakanlığımızca çalışma başlatılmış olup, İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde halen 'İnternet Bağımlılığı Polikliniği' adı altında oluşturulan poliklinikte hizmetler sürdürülmektedir.”


DİĞER BAKANLIKLAR HAREKETE GEÇTİ 
Müezzinoğlu, internet bağımlılığının yeni bir hastalık olduğunu, psikiyatri uzmanının mevcut olduğu her sağlık tesisinde tedavi edilebildiğini kaydetti. Bakan, bugüne kadar 2011 yılında 12, 2012 yılında 81 ve 2013 yılında 1 kişi olmak üzere 94 hastanın internet bağımlılığı konusunda başvuruda bulunduğunu ve tamamının tedavi edildiğini açıkladı. Müezzinoğlu, 2014 yılında ise mayıs ayı sonu itibariyle herhangi bir başvuru yapılmadığını belirtti. 

  

Yorumlar