Çocukluk döneminde yaşanan kırıklar

Şifa Bahçesi - Halis Çocuk

  /   516   /   07 Eylül 2014, Pazar

Star
 Yazdır

Bazen düşme ya da çarpma olmaksızın özellikle koldan ebeveynlerin ve ya çocuk bakıcılarının çekmesi sonrası çıkık ve basit burkulmalar sonrası kırık oluşabilir.

  Yetişkinlerden farklı olarak çocukların kemiklerinde büyüme çekirdeği (physis) denen yapılar mevcut ve çocuklarda oluşan kırıkların bir bölümü bu büyüme çekirdeklerini ilgilendiriyor. Burada oluşan kırıklar düzgün tedavi edilmez ise ileride fonksiyon kısıtlılığına, yanlış kaynamalara, uzama duraksamalarına neden oluyor. Acıbadem Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Tural Ahmad, özellikle yaz aylarında oyun parkları ve havuz kenarında çocuk travmalarının sayısının arttığını belirterek, "Bu travmalar (düşme ve çarpmalar) sonucunda yumuşak doku zedelenmeleri, kırık ve çıkıklar oluşmaktadır. Ancak bazen düşme ya da çarpma olmaksızın özellikle koldan ebeveynlerin ve ya çocuk bakıcılarının çekmesi sonrası çıkık ve basit burkulmalar sonrası kırık oluşabilir. Örneğin ‘dadı dirseği’ dediğimiz durum dirsek çevresi bağların gerilmesi ve radius kemiğinin başının çıkması sonucunda oluşan ve genelde ebeveynlerin ve ya bakıcının çocuğun kolundan çekmesiyle oluşan ve çocukta ağlama ve kolunu oynatamama şikayetlerine neden olan durumdur. Genelde belirgin bir travma olmadığı için bu hastalar doktora daha geç ve çocuğun kolunu oynatamama şikayeti ile başvuruyor. Ayak bileği burkulmaları sonrası oluşan bağ yaralanmalarına kırıklar eşlik edebilir. Avulsiyon kırıkları adlandırılan bu durum bağların kemiğe yapışma yerinin burkulmaya bağlı bağda oluşan gerilme sonucunda kopmasıdır" dedi. Ahmad, çocukluk çağı kırıklarının özelliklerine ilişkin olarak, "Çocuk kemiğinin erişkin kemiğinden farklılıkları oluşan kırıkları da özellikli kılmaktadır. Çocuk kemiklerinin daha elastik olması ve büyüme çekirdeklerinin açık olması oluşan kırıkların takip ve tedavisi açısından önemlidir. Çocukluk çağı kırıkları arasında daha sık gördüğümüz 'yeşil ağaç kırıkları' çocuk kemiklerinde daha kalın olan ve kemikleri örten ‘periost’ adlandırılan zarın sağlam kalması sayesinde ortaya çıkmaktadır. Sık gördüğümüz çocukluk çağı kırıklarına el bilek, kol, ön kol, köprücük kemiği ve ayak bileği kırıklarıdır" ifadelerini kullandı. Çocukluk çağı kırıklarının tanı ve tedavisine ilişkin değerlendirmede bulunan Ahmad, "Düşmeler ve çarpmalar sonucu oluşan zedelenmeler basit yumuşak doku zedelenmesi olarak düşünülmemeli. Özellikle etkilenen bölgede şişlik, morarma ve hareket kısıtlılığı varsa mutlaka ortopedi uzmanına başvurulması gerekmektedir. Çocukluk çağı kırıklarının büyük bir çoğunluğu konservatif yani ameliyatsız yöntemle tedavi edilmektedir. Çocuk kemiklerinin remodeling (yeniden yapılandırma) yeteneği sayesinde bu kırıkların çoğunluğu doğru tedavi edilmiş ise sekelsiz iyileşmektedir. Çocukluk çağı kırıklarının az bir kısmı ameliyatla tedavi edilmektedir. Örneğin, açık kırıklar ( kemik uçları ciltten dışarı çıkmışsa),aşırı yer değiştirmiş kırıklar cerrahi tedavi edilmektedir" dedi. Tedavi süresinin kırığın tipi ve çocuğun yaşı ile ilgili olduğunu, genel olarak 3-5 hafta arasında değiştiğini bildiren Ahmad, "Tedavi edilmemiş ve ya atlanmış çıkık ve kırıklar ileride fonksiyon kısıtlılığına, yanlış kaynamalar neden olabilir. Özellikle çocuklarda kemiğin büyüme çekirdeğine uzanan veya büyüme çekirdeğini direkt ve ya indirekt yollarla etkileyen kırıklar ileride büyüme duraksamasına, uzunluk farkına ve aksamaya neden olabilir" diye konuştu.
  

Yorumlar