Ergenlerle iletişim

Örnek - Halis Bilgi

  /   435   /   07 Ekim 2014, Salı

Milli gazete
 Yazdır

Genç çocukluk döneminin o sakin ve anne baba odaklı yaşam tarzını geride bırakarak erişkinliğe kendi kararlarını kendisi vermeye adım atmıştır.

Gençliğe geçiş dönemi olan ergenlik çok hassas bir dönem

  

Kuşkusuz bu sürece uyum sağlamak belli zorlukları beraberinde getirmektedir. Genç bulunduğu durumu kabulleninceye kadar aile ve çevre ile çatışabilir. Çünkü içinde bulunduğu durum yeni bir durumdur. Bedensel ve duygusal bir takım değişimler ortaya çıkmıştır. Genç, duygusal sosyal ve zihinsel değişimin göbeğinde bulmuştur kendini.

Artık ailenin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır. Genç çevre ve aile tarafından beğenilmek ve kabul edilmek ister. İnsanların kendisini anlamadığını düşündüğünde ise yalnızlığa çekilir.Ergenlik; çocuklukla yetişkinlik arasında kalan bir ara dönemdir.

Toplumlarda daha çok ergenlik yerine gençlik kelimesi kullanılır fakat ergenlik kavramının içinde barındırdığı anlam daha ziyade büyüme ve gelişmenin baş göstermesidir.

Ergenlik dönemini 3 e ayırabiliriz:

Buluğ (erinlik) veya ergenliğin başları Kızlarda 11–13 yaş Erkeklerde 13–15 yaş

Ergenlik ortaları: Kızlarda: 14–16 yaş Erkeklerde:15–17 yaş

Ergenlik sonları 16/17–21 yaş

Ergenlikten yetişkinliğe geçmek, her toplumda önemli bir dönem olarak görülür.

Bu dönem farklı toplumlarda farklı şekillerde algılanır. Bunun özel ritüeller yapan toplumlar da vardır.

Mesela ilkel toplumlarda erkek çocuk ergenlik dönemine geçtiğinde, tören yapılır burada adet üzere dövülür, çeşitli hareketler yaptırılır ve onun dayanıklı olup olmadığı anlaşılmaya çalışılır.

Bu ritüellerde başarılı olan gençler başarılı olarak tanımlanır ve ileride güçlü bir erkek olabileceğine inanılır.

Bazı uzmanlara göre ergenlik 2 yaş dönemine geri dönüş gibidir.

Genç bu dönem özdeşim mekanizmalarını devreye sokuyor.

Bir yerde özdeşim olayı onların içinde bulundukları sorunun çözümüne katkıda bulunuyor.

Dolayısıyla erkek bir yerde ergen bir babayla kız da ergen bir anneyle özdeşim kurarak bu sıkıntılı durumdan kurtulabiliyor.

Bununla beraber ergen çok karmaşık bir durum yaşamaktadır.

Bir taraftan bu özdeşleşme alanına giriyor, diğer yandan, ebeveyne ciddi eleştiriler yöneltiyor, çevrenin etkisinde kalıyor, dürtülerinin yönlendirmesiyle de arkadaş grubuna yoğun bir ilgi duyuyor. Aslında bir yandan anne babayla özdeşim kurarken, onlarda arayıp ta bulamadıkları durumları arkadaşlarında bulmak ister gençler.

Ebeveynde eksik buldukları durumları arkadaş çevresinden de telafi edemeyen ergenler, sık sık arkadaş değiştirerek bu arayışlarını sürdürürler.

Çocuğun hayatında oyuncaklar önemli olurken, ergenlik döneminde bunların yerine arkadaşlar, hatıra defterleri, ünlülerin fotoğrafları geçebilmektedir. Ergenin adeta yapıştığı bu geçiş nesneleri, zaman zaman ailesiyle arasında çatışmalara yol açabilmektedir.

Zira, genç, daha önceleri, ebeveynin her zaman doğru kabul ettiği durumlarını artık eleştirebilmekte ve olaylara farklı bir gözle bakabilmektedir.

Arkadaş Seçimi Önemli

Gençler yanlış arkadaş kurbanı olup suça eğilimli hale gelebiliyorlar.

Anne babanın bu konuda gençle çatışmadan soruna müdahil olmaları gerekir.

Zira çocuğu kaybettikten sonra çare aramanın pek bir şeye faydası olmayacaktır.Uzmanlar, madde kullanan gençlerin büyük bir kısmının arkadaş kurbanı olduklarını ifade ediyorlar.

Suç işleyen gençlerin ekserisi de arkadaş kurbanı. Gençler aileden daha ziyade arkadaş etkisinde kalıyorlar.

O nedenle çocukları ergenlik dönemine gelmeden arkadaş seçimi konusunda bilinçlendirmeli ve uzaktan da olsa gözetmeliyiz.


  

Yorumlar