Çocukluk dönemi aşıları zorunlu

Halis Sağlık - Şifa Bahçesi

  /   682   /   25 Mart 2016, Cuma

Ajanslar
 Yazdır

Anne ve Baba'nın Yazılı beyanlarımızı tekrar ediyoruz, aşı içerisinde sağlığa zararlı maddeler olduğunu, bu durumun çocuklarımıza ileriki dönemde zarar vermemesi için aşı yapılmasını istemiyoruz ifadeleri sonuç vermedi

Anne babaların kaygıları artacak mı? Azalacak mı?

  

 Çocukluk döneminde aşılar zorunlu

Zorunlu aşılarla ilgili Anayasa mahkemesine yapılan ikinci başvuruyu da değerlendiren AYM, çocukluk dönemindeki aşıların zorunlu olduğu hükmünü verdi.

Hatırlanacağı gibi geçen yıl Ordu’da ikizleri dünyaya gelen aile, çocuklarına Hepatit aşısı yaptırılmasını  istememiş  ve  aile ile Ordu sağlık merkezi arasında yasal bir süreç başlamıştı. Kendisi savcı da olan ikizlerin babası Hüseyin Ayyayla, "Hiçbir anne-babaya aşıların içeriği ve muhtemel riskleri hakkında bilgi verilmemektedir. Aşı yaptıran her çocukla ilgili olarak döner sermayeden alınacak maddi menfaatin hesabı yapılarak anne-babaların çocuklarına zorunlu olarak aşı yaptırmaları gerektiği noktasında baskılar yapılmaktadır. İzah ettiğimiz nedenlerle velisi bulunduğumuz Muhsin ve Nergis Ayyayla bebeklere aşı yaptırmak istemiyoruz." Ifadelerini kullanmıştı.

Ordu Aile Mahkemesi’nde geçen 12 Haziran’da görülen duruşmaya katılan savcı Hüseyin Ayyayla "Biz eşimle aşının risklerinden dolayı çocuklarımıza aşı yaptırmak istemiyoruz. Buna ilişkin yazılı beyanlarımızı sunduk. Yazılı beyanlarımızı tekrar ediyoruz, aşı içerisinde sağlığa zararlı maddeler olduğunu, bu durumun çocuklarımıza ileriki dönemde zarar vermemesi için aşı yapılmasını istemiyoruz" diyerek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün ikiz bebeklere uygulanması talep edilen sağlık tedbiri talebinin reddedilmesini istedi. Bunun üzerine Mahkeme, Yargıtay’da temyiz yolu açık olmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün talebini reddetti. Savcı Hüseyin Ayyayla yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın Türkiye’de yeni doğan bebeklerine aşı yaptırmak istemeyen aileler için emsal olacağını ifade etti.

Söz konusu dava başta olmak üzere Türkiye’nin muhtelif bölgelerinde gelen şikayetleri değerlendiren anayasa mahkemesi çocukluk dönemindeki aşıların yapılması hükmünü verdi

Ajansların bildirdiğine göre;Çocukluk dönemi aşılarının yapılması ebeveyni tarafından istenmeyen çocukla ilgili, yerel mahkemece sağlık tedbiri uygulanmasına karar verilmesini hak ihlali sayan Anayasa Mahkemesi, aynı yöndeki ikinci başvuruda da maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Yerel mahkemece, anne ve babasının çocukluk dönemi zorunlu aşılarını yaptırmayan çocuk hakkında sağlık tedbiri uygulanması istendi. Tedbir kararına yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedilen aile, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Aynı yöndeki bir başka başvuruda, çocukluk dönemi aşılarının yapılması ebeveyni tarafından istenmeyen çocukla ilgili, mahkemece sağlık tedbiri uygulanmasına karar verilmesini hak ihlali sayan Anayasa Mahkemesi ikinci kez karar verdi.

Yüksek Mahkeme, bu başvuruda da maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesinin daha önce verdiği "zorunlu aşı" kararının gerekçesinde, vücut bütünlüğüne ilişkin hukuksal çıkarların da özel hayata saygı hakkı kapsamında güvence altına alındığı belirtilmişti. Kararda, "Birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik olarak tanımlanan maddelerin vücuda verilmesi şeklindeki aşı uygulamasının müdahalenin boyutundan bağımsız olarak vücut bütünlüğüne bir müdahale oluşturduğu açıktır" denilmişti.1593 sayılı Kanun'da çiçek aşısının mecburi bir aşı olarak öngörüldüğü, bu yükümlülüğün Kanun'da ayrıntılı şekilde düzenlendiği anlatılan kararda, bunun dışındaki aşı uygulamasının Bakanlığın ilgili genelgesi kapsamında yapıldığı, genel ve zorunlu aşı uygulamasına dayanak oluşturacak bir kanun hükmü bulunmadığı vurgulanmıştı.Sağlık Bakanlığınca, Anayasa Mahkemesinin kararı çerçevesinde zorunlu aşı uygulamasıyla ilgili mevzuat çalışması başlatılmıştı.

  

Yorumlar